Průvodce světem práva

2., akt. vydání (2018)
J. Malast, K. Svoboda
a kolektiv

Barevná publikace je rozdělena na dvě velké části - na právo veřejné a na právo soukromé. Dále se pak člení do kapitol podle jednotlivých právních odvětví

Formát EDUKO PC / 444 stran

Průvodce světem práva

550 Kč

Skladem

Při odběru na 20 ks obdržíte 1 ks navíc ZDARMA.

Ceny jsou včetně DPH

+ -

Ks

Vložit do košíku Otevřít na flexibooks

Učebnice je vhodná zejména pro:
- studenty středních škol s rozšířenou výukou práva,
- studenty vyšších odborných škol právního zaměření,
- všechny vyučující předmětu právo (společenské vědy),
- širokou veřejnost.


Na učebnici se podílelo 12 zkušených autorů. Vedoucím autorem části veřejnoprávní je JUDr. et PhDr. Jan Malast, Ph.D. a vedoucím autorem části soukromoprávní je JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.


Autoři nepředkládají jen strohé definice, teoretické poučky či příslušné právní předpisy, ale snaží se vést čtenáře k chápání právních souvislostí a ke schopnosti aplikovat naučená právní pravidla v praxi. Této snaze vhodně napomáhají nejen konkrétními příklady souvisejícími s výkladem, ale i řadou barevných obrazových doplňků a grafických prvků, které usnadňují orientaci v textu a tedy i v probírané materii samotné.

EAN: 9788088057536