Veřejné finance a neziskový sektor národního hospodářství

OBSAH WEBINÁŘE:

  • Systém veřejných financí v České republice
  • Druhy neziskových organizací (přehled, financování)
  • Sociální zabezpečení (systém, zřizovatelé, financování)
  • Zdravotnictví (systém, zřizovatelé, financování)
  • Školství a kultura (systém, zřizovatelé, financování)
  • Životní prostředí (systém, zřizovatelé, financování)
  • Ochrana státu (obrana, bezpečnost, zřizovatelé, financování)
  • Ochrana osobních údajů
  • Kontrola veřejných financí

     

ČASOVÁ DOTACE:  8 výukových hodin 

LEKTOR:  Ing. Jana Macháčková (bližší informace zde)

VHODNÁ VARIANTA ŠABLONY:  f) Výchova k podnikavosti

AKREDITACE:  seminář je akreditován pod číslem MSMT-898/2018-1-46.


TERMÍNY: 
 30. 11. a 1. 12. vždy od 9.00 do 13.00 h

CENA:   1 000 Kč

Webinář se uskuteční v prostředí Google Meet. Stručný návod, jak se připojit na webinář, najdete zde.

Fakturu k úhradě účastnického poplatku a osvědčení o absolvování webináře zašleme účastníkům po jeho skončení e-mailem.


Webinář je obsazen, online registrace byla ukončena.