Veřejné finance a neziskový sektor národního hospodářství

OBSAH SEMINÁŘE:

  • Systém veřejných financí v České republice
  • Druhy neziskových organizací (přehled, financování)
  • Sociální zabezpečení (systém, zřizovatelé, financování)
  • Zdravotnictví (systém, zřizovatelé, financování)
  • Školství a kultura (systém, zřizovatelé, financování)
  • Životní prostředí (systém, zřizovatelé, financování)
  • Ochrana státu (obrana, bezpečnost, zřizovatelé, financování)
  • Ochrana osobních údajů
  • Kontrola veřejných financí


ČASOVÁ DOTACE:
  8 výukových hodin 

LEKTOR:  Ing. Jana Macháčková (bližší informace zde)

AKREDITACE:  Seminář je akreditován pod číslem MSMT-40003/2020-2-912.