Veřejné finance a neziskový sektor národního hospodářství

OBSAH SEMINÁŘE:

  • Systém veřejných financí v České republice
  • Druhy neziskových organizací (přehled, financování)
  • Sociální zabezpečení (systém, zřizovatelé, financování)
  • Zdravotnictví (systém, zřizovatelé, financování)
  • Školství a kultura (systém, zřizovatelé, financování)
  • Životní prostředí (systém, zřizovatelé, financování)
  • Ochrana státu (obrana, bezpečnost, zřizovatelé, financování)
  • Ochrana osobních údajů
  • Kontrola veřejných financí


ČASOVÁ DOTACE:
  8 výukových hodin 

LEKTOR:  Ing. Jana Macháčková (bližší informace zde)

AKREDITACE:  MŠMT se vzdalo práva udělovat seminářům akreditace.

Za kvalitu semináře tak odpovídá pouze pořádající a lektoři. Pro nakladatelství EDUKO se nic nemění a budeme se stále snažit, aby semináře byly pro vás zajímavé a přínosné.

Poznámka: Akreditace není třeba ani pro účastníky využívající šablony v programu OP JAK.