Současný management pro vyučující ZSV – seminář na klíč

OBSAH SEMINÁŘE:

Současný marketing

 • Základní marketingové koncepty (podnikatelské koncepce) a příklady jejich použití v dnešní době
 • Marketingový mix a jeho nástroje v dnešní době
 • Moderní marketingové techniky a příklady jejich použití
 • Digitální komunikační techniky
 • Marketing a sociální sítě, příklady využití ve výuce

Současný management

 • SWOT analýza jako metoda strategického řízení – konkrétní případová studie
 • Přehled personálních činností a jejich současný obsah
 • Nové formy organizačních struktur a organizace práce
 • Time management

Firemní kultura

 • Nástroje firemní kultury
 • Úloha jedince v organizaci
 • Vliv národní kultury na kulturu organizace

Odměňování za práci

 • Motivace a odměňování pracovníků
 • Mzda, plat, odměny z dohod (jejich přehled)
 • Základní, hrubá a čistá mzda
 • Zákonné odvody a důvody jejich vybírání
 • Daň z příjmu fyzických osob, daňové přiznání
 • Nové formy odměňování
 • Péče o zaměstnance, benefity                                


ČASOVÁ DOTACE – PREZENČNÍ SEMINÁŘ:  8 výukových hodin (45 min) + přestávky

WEBINÁŘ:  8 výukových hodin (45 min) ve dvou dnech (vždy dva 90minutové bloky)
                     Výuka bude probíhat na platformě MS Teams, nebo jiné (po dohodě)


LEKTOR:  Ing. Jana Macháčková (bližší informace zde)

VHODNÁ VARIANTA ŠABLONY:  f) Výchova k podnikavosti

Šablony EU umožňují uspořádat seminář přímo u vás ve škole, a to již pro tři účastníky.

AKREDITACE:  seminář je akreditován pod číslem MSMT-898/2018-1-46.  

CENA:  celková cena semináře na klíč s dotací 8 hodin činí 5 500 Kč.

Navíc od nakladatelství EDUKO obdržíte bonus – učebnice nakladatelství podle vlastního výběru v hodnotě 500 Kč.

Seminář je určen pro malé skupiny odborných pedagogů.

TERMÍNY A REGISTRACE:

Pro úspěšnou registraci semináře je třeba vyplnit a odeslat REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ níže na stránce.

V následujícím kalendáři jsou uvedeny volné termíny lektorky. Vyberte si prosím jeden z nich (pro webinář dva) a tento termín/tyto termíny napište do registračního formuláře pod kalendářem. Navrhněte také vhodný začátek semináře podle vašich potřeb. Poté vás budeme e-mailem kontaktovat a potvrdíme konání semináře.


REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ:

Odesláním formuláře potvrzuji seznámení se s informacemi o zpracování osobních údajů.
1
Škola:
*
 
2
Objednávající – jméno a příjmení:
*
 
3
E-mail objednávajícího:
*
 
4
Forma semináře Současný management pro vyučující ZSV:

*
 
5
Zvolené datum/data semináře:
*
 
6
Preferovaná doba začátku semináře:
*
 
7

Jména, příjmení, tituly a data narození zájemců o seminář (nutné pro osvědčení) – včetně objednávajícího, pokud se semináře účastní:


*
 
8
Poznámka (pokud nám chcete sdělit něco bližšího):