Současné trendy v marketingové komunikaci

OBSAH SEMINÁŘE:

Marketingová komunikace v marketingovém mixu

 • Marketingová komunikace jako součást marketingového mixu
 • Cíle marketingové komunikace
 • Nástroje marketingové komunikace (komunikační mix)

Reklama a reklamní kampaň 

 • Druhy reklamy a základní funkce reklamy 
 • Změny ve spotřebitelském chování zákazníků
 • Reklamní kampaň
 • Mediální mix

Marketingová komunikace na internetu (současné trendy) 

 • Reklama na sociálních sítích (přehled) 
 • Mobilní marketing (aplikace) a e-mailing 
 • Obsahový marketing
 • SEO, PPC a CPC 
 • Advertgaming a soutěže
 • Další typy (přehled)


ČASOVÁ DOTACE: 
8 výukových hodin

LEKTOR:  Ing. Jana Macháčková (bližší informace zde)

AKREDITACE:  Seminář je akreditován pod číslem  MSMT-28629/2022-4-870