Současné trendy v managementu

OBSAH SEMINÁŘE:

Management současného podniku, jeho podstata a úloha

Osobnost manažera     

 • Role a funkce manažera 
 • Klíčové faktory úspěchu manažera v současnosti 
 • Autorita manažera 
 • Osobnostní typy a jejich vliv na manažerský úspěch 

Sebeřízení manažera     

 • Time Management, určování priorit 
 • Delegování 
 • Seberozvoj, sebezdokonalování 

Vybrané klíčové manažerské funkce v současnosti 

 • Plánování 
 • Vedení pracovníků, moderní styly vedení
 • Leadership 
 • Motivace a stimulace pracovníků 
 • Kontrola a controlling

Aktuální trendy v managementu 

 • Management podle cílů 
 • Stress Management 
 • Vyjednávání a strategie vyjednávání v manažerské praxi 


Č
ASOVÁ DOTACE: 
8 výukových hodin

LEKTOR:  Ing. Radek Maxa, Ph.D. (bližší informace zde)

AKREDITACE:  Seminář je akreditován pod číslem MSMT-28026/2021-4-829.