Semináře s pevným termínem

Vážení vyučující,

pro školní rok 2019/2020 rozšiřujeme nabídku seminářů. Všechny semináře, včetně nové zařazených, jsou akreditovány MŠMT ČR.
Většinu seminářů lze hradit z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), tedy ze šablon EU (přehled doporučených šablon pro jednotlivé semináře najdete zde).

Následující semináře mají pevné termíny.
(Šablony umožňují objednat i seminář na klíč, přímo u vás ve škole – BLIŽŠÍ INFORMACE ZDE).
 

Semináře pro školní rok 2019/2020

Pro bližší informace klikněte na název semináře.

  Téma semináře
  Určeno pro
  Místa konání    Termíny  Registrace
  Moderní marketingové techniky (8 h)
  vyučující ekonomiky
  OLOMOUC
  8. 6. 2020
otevřena
  Veřejné finance, neziskový sektor (8 h)   vyučující ekonomiky a společenských věd
  PRAHA
  9. 6. 2020
otevřena

Připravujeme

  Téma semináře
  Určeno pro
  Poznámka
  Korporátní právo (8 h)   vyučující ekonomiky a práva
  prozatím pouze ve formě na klíč
  Právní minimum učitele střední školy (5 h)
  pedagogické sbory
  prozatím pouze ve formě na klíč