Semináře s pevným termínem

Vážení vyučující,

pro školní rok 2019/2020 rozšiřujeme nabídku seminářů. Všechny semináře, včetně nové zařazených, jsou akreditovány MŠMT ČR.
Většinu seminářů lze hradit z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), tedy ze šablon EU (přehled doporučených šablon pro jednotlivé semináře najdete zde).

Následující semináře mají pevné termíny.
(Šablony umožňují objednat i seminář na klíč, přímo u vás ve škole – BLIŽŠÍ INFORMACE ZDE).
 

Semináře pro školní rok 2019/2020

Vzhledem k přerušení výuky a přesunu termínů maturitních a přijímacích zkoušek a vzhledem k tomu, že doprava na seminář a mnohahodinová účast osob v uzavřeném prostředí představuje určité riziko pro účastníky i lektora, budou oba červnové kurzy přesunuty na listopad. Přesné termíny budou vypsány v září.

  Téma semináře
  Určeno pro
  Místa konání    Termíny  Registrace
  Moderní marketingové techniky (8 h)
  vyučující ekonomiky
  OLOMOUC
  8. 6. 2020

  Veřejné finance, neziskový sektor (8 h)
  vyučující ekonomiky a společenských věd
  PRAHA
  9. 6. 2020


Semináře pro 1. pololetí školního roku 2020/2021

Přesné termíny a podrobné informace budou zveřejněny v září.
V případě nepříznivé situace jsme připraveni uspořádat semináře distančně – ve formě webinářů.

  Téma semináře
  Určeno pro
  Místa konání    Termíny  Registrace
  Moderní marketingové techniky (8 h)
  vyučující ekonomiky
  OLOMOUC
  listopad

  Veřejné finance, neziskový sektor (8 h)
  vyučující ekonomiky a společenských věd
  PRAHA
  listopad

  Aktuální otázky výuky ekonomiky na SŠ (5 a 8 h)
  vyučující ekonomiky
  OLOMOUC, PRAHA
  prosinec