Semináře s pevným termínem

Vážení vyučující,

loňský i letošní školní rok s sebou přináší nucenou změnu ve formě výuky.

Mnoho z vás se účastnilo všech 11 ročníků semináře Aktuální otázky výuky ekonomiky na SŠ. Každoročně jsme se mohli pozdravit a popřát si v čase předvánočním vše dobré.

12. ročník semináře AKTUÁLNÍ OTÁZKY VÝUKY EKONOMIKY NA SŠ pro vás připravujeme i letos.
Mění se ale zejména jeho forma – uskutečníme webináře.


Obsah webinářů:

Aktuální otázky výuky ekonomiky na SŠ (5 hodin)

Aktuality ve výuce ekonomiky pro rok 2021 (Klínský), CSR – sociálně odpovědné podnikání (Šárovcová).


Aktuální otázky výuky ekonomiky na SŠ (8 hodin) – lze hradit z prostředků šablon EU

Aktuality ve výuce ekonomiky pro rok 2021 (Klínský), CSR – sociálně odpovědné podnikání (Šárovcová), Pracovněprávní vztahy pedagogických pracovníků (Poláková)


Cena:

Cena 5hodinového webináře činí 400 Kč. Cena 8hodinového webináře činí 700 Kč.

Školy, které odebraly učebnice nakladatelství EDUKO, se mohou 5hodinového i 8hodinového webináře účastnit zdarma (více zde).
Webinář i zpracované materiály z webináře umístíme k 9. únoru 2021 do elektronické sekce e-EDUKO ekonomika.


Akreditace:

5hodinový i 8hodinový webinář je akreditován pod číslem MSMT-40003/2020-2-912.


Termíny webinářů:

8. 2. 2021 od 8.30 do 14.00 a 12. 2. od 8.30 do 12.00: Aktuální otázky výuky ekonomiky na SŠ (8 hodin) – AKTIVNÍ

11. 1. 2021 od 8.30 do 14.00: Aktuální otázky výuky ekonomiky na SŠ (5 hodin) – OBSAZENO

25. 1. 2021 od 8.30 do 14.00 a 27. 1. od 8.30 do 12.00: Aktuální otázky výuky ekonomiky na SŠ (8 hodin) – OBSAZENO


Pro zajištění kvality webináře s určitou možností interakce s lektory je kapacita webinářů omezena na 35 osob.


5hodinový webinář – PODROBNÝ OBSAH

8hodinový webinář – PODROBNÝ OBSAH A PŘIHLÁŠENÍ

Poznámka: Webinář se uskuteční v prostředí Google Meet. Před webinářem zašleme na váš e-mail link pro přístup do učebny a stručný návod, jak aplikaci ovládat.

Jak se připojit na webinář. Webinář MODERNÍ MARKETINGOVÉ TECHNIKY (8 h)

Cena: 1 000 Kč

Termín: 22. a 23. 3. 2021 vždy od 9.00 do 13.00

PODROBNÝ OBSAH WEBINÁŘE A PŘIHLÁŠENÍ
PODROBNÝ OBSAH WEBINÁŘE A PŘIHLÁŠENÍ 
 

PODROBNÝ OBSAH WEBINÁŘE A PŘIHLÁŠENÍ 


Prezenční formu seminářů nahrazujeme online synchronní formou webinářů dle pokynů MŠMT (více zde).

Účastník obdrží platné osvědčení a může seminář hradit například z OP VVV, tedy ze šablon EU.
Fakturu k úhradě účastnického poplatku zašleme účastníkům e-mailem po skončení webináře.

Poznámka: Webinář se uskuteční v prostředí Google Meet. Před webinářem zašleme na váš e-mail link pro přístup do učebny a stručný návod, jak aplikaci ovládat.


Prezenční formu seminářů nahrazujeme online synchronní formou webinářů dle pokynů MŠMT (více zde).

Účastník obdrží platné osvědčení a může seminář hradit například z OP VVV, tedy ze šablon EU.

Poznámka: Webinář se uskuteční v prostředí Google Meet. Několik dnů před webinářem zašleme na váš e-mail link pro přístup do učebny a stručný návod, jak aplikaci ovládat.