Semináře s pevným termínem

EKONOMIKA – školní rok 2021/2022


Aktuální otázky výuky ekonomiky na SŠ


Pravidelný cyklus seminářů umožnil výběr časové dotace 5 nebo 8 výukových hodin.
Vzhledem k situaci proběhla většina seminářů distanční formou.
 

LEKTOŘI:  Ing. Petr Klínský, Ing. Radek Maxa, Ph.D.

OBSAH SEMINÁŘE / WEBINÁŘE
BLOK 1   Komentář k nejvýraznějším změnám, které byly provedeny v učebnicích
(zapracování aktuálních částek slev na dani a daňového zvýhodnění, koncept 4C marketingu).
Promítnutí změn RVP do jednotlivých učebnic. (Klínský)
 
BLOK 2 Nově přidané texty kapitoly Management (Ekonomika 4) s odborným komentářem autora.
Doporučení pro SŠ výuku. (Maxa)
BLOK 3 Aktuální změny legislativy a zvýraznění aktuálních vývojových trendů v oblasti finančního trhu. (Klínský)
BLOK 4 pouze 8hodinový seminář/webinář
Základy stress managementu se zaměřením na stresory, jejich identifikaci a eliminaci.
Manažerský antistresový program. (Maxa)


TERMÍNY:  16., 18. a 29. listopadu a 1. a 6. prosince 2021.

AKREDITACE:  Prezenční semináře i webináře byly akreditovány (MSMT-40003/2020-2-912).

Poznámka:  Materiály ze seminářů/webinářů jsou přístupné v sekci e-EDUKO Ekonomika a Ekonomická a finanční gramotnost.


Promítnutí změn RVP do vydání učebnice Ekonomika – ekonomická a finanční gramotnost 2021


FORMA:  WEBINÁŘ

TERMÍNY:  Webináře se konaly ve dnech 7., 12. a 20. října 2021.

Poznámka:  Materiály z webinářů jsou přístupné v sekci e-EDUKO Ekonomická a finanční gramotnost.