Semináře s pevným termínem

EKONOMIKA pro školní rok 2021/2022

Aktuální otázky výuky ekonomiky na SŠ


Pravidelný cyklus seminářů vám letos přináší variabilitu. Můžete vybírat seminář s časovou dotací 5 nebo 8 výukových hodin.
Na odpolední hodiny jsme vypsali dva webináře s cílem umožnit vám účast bez narušení výuky.
 

LEKTOŘI:  Ing. Petr Klínský, Ing. Radek Maxa, Ph.D.

OBSAH SEMINÁŘE / WEBINÁŘE
BLOK 1   Komentář k nejvýraznějším změnám, které byly provedeny v učebnicích
(zapracování aktuálních částek slev na dani a daňového zvýhodnění, koncept 4C marketingu).
Promítnutí změn RVP do jednotlivých učebnic. (Klínský)
 
BLOK 2 Nově přidané texty kapitoly Management (Ekonomika 4) s odborným komentářem autora.
Doporučení pro SŠ výuku. (Maxa)
BLOK 3 Aktuální změny legislativy a zvýraznění aktuálních vývojových trendů v oblasti finančního trhu. (Klínský)
BLOK 4 pouze 8hodinový seminář/webinář
Základy stress managementu se zaměřením na stresory, jejich identifikaci a eliminaci.
Manažerský antistresový program. (Maxa)


TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ

Semináře – akreditovány

  PRAHA   Út   16. 11. 2021
9.00–14.00 5 hodin
  budova ČSVTS
  Novotného lávka 200/5, Praha 1  (mapa)
 
9.00–15.30 8 hodin
 

Webináře – akreditovány  (více zde)

  Čt   18. 11. 2021 9.00–14.00 5 hodin
  Po  29. 11. 2021 9.00–14.00 5 hodin
 
9.00–16.30 8 hodin
 
  St     1. 12. 2021
14.30–19.00 5 hodin
REGISTRACE OTEVŘENA
  Po    6. 12. 2021
14.30–19.00 5 hodin
REGISTRACE OTEVŘENA

Webináře se uskuteční v prostředí Google Meet. Před webinářem zašleme na váš e-mail link pro přístup do učebny.

CENA:  Cena 5hodinového semináře/webináře činí 600 Kč. Cena 8hodinového semináře/webináře činí 1 000 Kč.

Školy, které odebraly učebnice nakladatelství EDUKO, se mohou kteréhokoli semináře nebo webináře účastnit zdarma (více zde).

AKREDITACE:  Prezenční semináře i webináře jsou akreditovány (MSMT-40003/2020-2-912).

 REGISTRACE NA WEBINÁŘ ►


Promítnutí změn RVP do vydání učebnice Ekonomika – ekonomická a finanční gramotnost 2021


FORMA:  WEBINÁŘ

TERMÍNY:  Webináře se konaly ve dnech 7., 12. a 20. 10. 2021.

Poznámka:  Materiály z webinářů jsou přístupné v sekci e-EDUKO Ekonomická a finanční gramotnost.


Management


Ve školním roce 2021/2022 bychom rádi realizovali seminář/webinář se zaměřením na téma managementu, jehož lektorem bude Ing. Radek Maxa, Ph.D.


PRÁVO pro školní rok 2021/2022


Od roku 2013 jsme uskutečnili 8 ročníků seminářů s lektorem JUDr. Ing. Jaroslavem Staňkem, CSc.

Zájem o semináře byl značný. Nicméně pro nastávající školní rok hodláme přistoupit k novému způsobu předávání dalších informací vyučujícím práva, a to prostřednictvím výukových videí. Rádi bychom připravovali videa s aktuální právní tematikou.

Pro majitele elektronické sekce e-EDUKO Právo by obsah videa byl přístupný v el. sekci.
Vyučující, kteří nemají el. sekci, si budou moci video koupit za poplatek 300 Kč.