Semináře s pevným termínem

Vážení vyučující,

pro školní rok 2019/2020 rozšiřujeme nabídku seminářů. Všechny semináře, včetně nové zařazených, jsou akreditovány MŠMT ČR.
Většinu seminářů lze hradit z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), tedy ze šablon EU (přehled doporučených šablon pro jednotlivé semináře najdete zde).

Následující semináře mají pevné termíny.
(Šablony umožňují objednat i seminář na klíč, přímo u vás ve škole – BLIŽŠÍ INFORMACE ZDE).
 

Pravidelný cyklus seminářů věnovaný výuce ekonomiky či práva

Bližší informace a termíny pro školní rok 2019/2020 budou zveřejněny na konci září 2019.

  Téma semináře
  Určeno pro
  Místa konání   Předběžný termín 
  Aktuální otázky výuky ekonomiky na SŠ (5 a 8 h)
  vyučující ekonomiky
  PRAHA, OLOMOUC, BRNO   prosinec
  Aktuální otázky výuky práva na SŠ (5 h)   vyučující práva   PRAHA, OLOMOUC   leden – únor

Další semináře pro školní rok 2019/2020

Termíny pro školní rok 2019/2020 budou vypsány na konci září.
Pro bližší informace klikněte na název semináře.

  Téma semináře
  Určeno pro
  Místa konání    Předběžný termín 
  Korporátní právo (8 h)     vyučující ekonomiky a práva
  PRAHA, OLOMOUC
  listopad – leden
  Právo v hospodářské praxi (8 h)
  vyučující ekonomiky a práva
  PRAHA, OLOMOUC
  listopad – leden
  CLIL ve výuce ekonomiky (8 h)   vyučující ekonomiky
  PRAHA   listopad – leden
  Ekonomika zdravotnictví (8 h)
  vyučující zdravotnických oborů
  PRAHA   leden – únor 
  Ekonomické praktikum pro učitele (8 h)
  – základy managementu, trh práce a firemní kultura
  vyučující ekonomiky
  PRAHA
  únor
  Moderní marketingové techniky (8 h)
  vyučující ekonomiky
  OLOMOUC
  červen
  Veřejné finance, neziskový sektor (8 h)   vyučující ekonomiky a společenských věd
  PRAHA
  červen

Připravujeme

  Téma semináře
  Určeno pro
  Poznámka
  Právní minimum učitele střední školy (5 h)
  pedagogické sbory
  prozatím pouze ve formě na klíč