Semináře s pevným termínem

Vážení vyučující,

připravili jsme pro vás výrazné rozšíření nabídky seminářů. Všechny semináře mají akreditaci MŠMT a většinu z nich lze hradit z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), tedy ze šablon EU.

Následující semináře mají pevné termíny.
(Šablony umožňují objednat i seminář na klíč, přímo u vás ve škole – BLIŽŠÍ INFORMACE ZDE).
 

Pravidelný cyklus seminářů věnovaný výuce ekonomiky či práva

Bližší informace a termíny pro školní rok 2019/2020 budou zveřejněny v říjnu, resp. v prosinci 2019.

  Téma semináře
  Určeno pro
  Předběžný termín   Akreditace
  Aktuální otázky výuky ekonomiky na SŠ
  vyučující ekonomiky
  listopad/prosinec 2019   MSMT-11908/2017-2-564
  Aktuální otázky výuky práva na SŠ    vyučující práva
  leden/únor 2020
  MSMT-11908/2017-2-564

Další akreditované semináře

Termíny pro školní rok 2019/2020 budou vypsány během června.
Pro bližší informace klikněte na název semináře.

  Téma semináře
  Určeno pro
  Termín   Poznámka
  Moderní marketingové techniky    vyučující ekonomiky
  4. 6. 2019   OBSAZENO
  Ekonomické praktikum pro učitele
  (základy managementu, trh práce a firemní kultura)
  
  vyučující ekonomiky
  10. 6. 2019   REGISTRACE OTEVŘENA
  Veřejné finance, neziskový sektor   vyučující ekonomiky a společenských věd
   

Připravujeme

  Téma semináře
  Určeno pro
  Vhodná varianta šablony
  Korporátní právo (8 h)
  vyučující ekonomiky a práva
  f) výchova k podnikavosti
  Právo v hospodářské praxi (8 h)
  vyučující ekonomiky a práva
  f) výchova k podnikavosti
  Právo v hospodářské praxi (16 h)
  vyučující ekonomiky a práva
  f) výchova k podnikavosti
  CLIL ve výuce ekonomiky (8 h)
  vyučující ekonomiky

  c) cizí jazyky 
  f) výchova k podnikavosti

  CLIL ve výuce společenských věd (8 h)
  vyučující společenských věd