Semináře pro vyučující - sem. EKO 2018

Vážení vyučující,

připravili jsme pro vás výrazné rozšíření nabídky seminářů. Všechny semináře mají akreditaci MŠMT a většinu z nich lze hradit z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), tedy ze šablon EU.

Následující semináře mají pevné termíny.
(Šablony umožňují objednat i seminář na klíč, který můžeme pořádat přímo u vás ve škole. Bližší informace v sekci Semináře pro vyučující – na klíč – zde.)

Seminář Aktuální otázky výuky ekonomiky na SŠ

Tradiční akreditovaný seminář pro vyučující ekonomiky na téma novinky v legislativě a ve výuce (BLIŽŠÍ INFORMACE A ONLINE REGISTRACE ZDE).

OBSAH SEMINÁŘE:

  • Shrnutí podstatných změn v učebnicích EKO 3 a EKO 4 – zařazení nových témat
  • Informace o aktualizaci RVP ekonomicky zaměřených oborů
  • Veřejné finance ve zkratce
  • Novinky pro rok 2019
  • Management (téma je součástí prodlouženého 8hodinového semináře)

Další semináře pro vyučující ekonomiky a společenských věd

Pro bližší informace klikněte na název příslušného semináře.

  Téma semináře
  určeno pro
  Místo
  Termín   Poznámka
  Veřejné finance, neziskový sektor      vyučující ekonomiky
  a společenskovědních předmětů 
  OLOMOUC    28. 1. 2019   
  PRAHA
  4. 2. 2019
 
  Moderní marketingové techniky    vyučující ekonomiky
  PRAHA   4. 6. 2019  

  Ekonomické praktikum pro učitele
 
(základy managementu, trh práce a firemní kultura)
    

  vyučující ekonomiky
  OLOMOUC   10. 6. 2019  

Seminář Aktuální otázky výuky práva na SŠ

Tradiční seminář pro vyučující práva – novinky v legislativě, vybraná právní témata.

Připravujeme na únor 2019.