Semináře pro vyučující

Vážení vyučující,

připravili jsme pro Vás výrazné rozšíření nabídky seminářů. Všechny semináře mají akreditaci MŠMT a většinu z nich lze hradit z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), tedy ze šablon EU.

Následující semináře mají pevné termíny.
(Šablony umožňují objednat i seminář na klíč, který můžeme pořádat přímo u vás ve škole. Bližší informace v sekci Semináře pro vyučující – na klíč – zde.)

Seminář Aktuální otázky výuky ekonomiky na SŠ

Tradiční akreditovaný seminář pro vyučující ekonomiky na téma novinky v legislativě a ve výuce (BLIŽŠÍ INFORMACE A ONLINE REGISTRACE ZDE).

OBSAH SEMINÁŘE:

  • Shrnutí podstatných změn v učebnicích EKO 3 a EKO 4 – zařazení nových témat
  • Informace o aktualizaci RVP ekonomicky zaměřených oborů
  • Veřejné finance ve zkratce
  • Novinky pro rok 2019
  • Management (téma je součástí prodlouženého 8hodinového semináře)

Další semináře pro vyučující ekonomiky a společenských věd

Pro bližší informace klikněte na název příslušného semináře.

  Téma semináře
  určeno pro
  Místo
  Termín   Poznámka
  Ekonomické praktikum 
  (základy managementu, trh práce, firemní kultura) 
  vyučující ekonomiky    PRAHA    22. 10. 2018    OBSAZENO 
  Současný management      vyučující společenskovědních
  předmětů  
  PRAHA    23. 10. 2018     OBSAZENO 
  OLOMOUC
  27. 11. 2018   
  CLIL ve výuce společenských věd 
  (dvoudílný seminář) 
  vyučující společenskovědních
  předmětů  
  PRAHA    24. 10. 2018 
  22. 11. 2018
 
 
  Veřejné finance, neziskový sektor      vyučující ekonomiky
  a společenskovědních předmětů 
  OLOMOUC    28. 1. 2019   
  PRAHA
  4. 2. 2019
 

Seminář Aktuální otázky výuky práva na SŠ

Tradiční seminář pro vyučující práva – novinky v legislativě, vybraná právní témata.

Připravujeme na únor 2019.