Semináře na klíč

Vážení vyučující,

pro školní rok 2020/2021 jsme připravili následující nabídku seminářů na klíč. Všechny semináře, jsou akreditovány MŠMT ČR.

Většinu seminářů lze hradit z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), tedy ze šablon EU (přehled doporučených šablon pro jednotlivé semináře najdete zde).

Šablony umožňují uspořádat seminář přímo u vás ve škole, a to již pro tři vyučující.

VÝHODY

  • Seminář lze zorganizovat v termínu, který vám vyhovuje. Lze se domluvit na den, kdy máte méně výuky a je potřeba suplování nižší. Seminář se může uskutečnit například i v sobotu či pátek odpoledne;
  • Semináře lze do určité míry přizpůsobit. Lze se déle věnovat tématům, o která máte větší zájem, a jiná témata z programu semináře lze naopak zestručnit.


WEBINÁŘE

Vzhledem k současné situaci nabízíme možnost uspořádat některé ze seminářů ve formě webináře (program 8hodinového kurzu bude rozdělen do dvou dnů, vždy po dvou 90minutových blocích – v přehledu jsou tyto kurzy označeny W).

MŠMT ČR změnu formy akreditovaných seminářů akceptuje (podrobnější informace zde).

Informace o seminářích získáte kliknutím na jejich název.

  Pro pedagogické sbory
 
 
 
 
  Pro vyučující ekonomiky 
 
 
 
 
  Pro vyučující práva
  Právní minimum učitele střední školy (5 h)   CLIL ve výuce ekonomiky (8 h)

  Aktuální otázky výuky práva na SŠ (5 h)

  Program semináře je možné sestavit podle
  zaměření školy či vašeho odborného zájmu.
  Na výběr je řada témat, např.:

  – základy práva obecně
  – správní právo
  – pracovní právo
  – finanční právo
  – evropská integrace ad.

  Pro vyučující společenských věd
  CLIL ve výuce ekonomiky (16 h)
  CLIL ve výuce společenských věd (8 h)

  Ekonomické praktikum (8 h) W  
  – základy managementu, trh práce a firemní kultura

  CLIL ve výuce společenských věd (16 h) 
  Ekonomický seminář (16 h)   Ekonomický seminář (16 h)
  Občanskoprávní přehled (8 h) W   Korporátní právo (8 h)
  Současný management pro vyučující ZSV (8 h) W   Moderní marketingové techniky (8 h) W
  Veřejné finance, neziskový sektor (8 h) W
  Právo v hospodářské praxi (8 h)    
  Korporátní právo (8 h) 
  Pro zdravotnické obory   Právo v hospodářské praxi (16 h)
  Právo v hospodářské praxi (8 h) 
  Ekonomika zdravotnictví (8 h)
  Veřejné finance, neziskový sektor (8 h) W   Právo v hospodářské praxi (16 h) 


ČASOVÁ DOTACE SEMINÁŘŮ

Časová dotace je stanovena s ohledem na podmínky čerpání prostředků ze šablon.
Semináře jsou tak obvykle realizovány v rozsahu 8, případně 16 výukových hodin (po 45 min) + přestávky.
Semináře Aktuální otázky výuky práva a Právní minimum učitele střední školy mají časovou dotaci 5 hodin a prozatím je nelze hradit ze šablon.

CENY

Informace o cenách a zvýhodněných podmínkách seminářů naleznete u každého semináře.

JAK NA ŠABLONY

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem, z kterého je možné čerpat prostředky do roku 2021. Dá se však očekávat, že dojde k určitému prodloužení čerpání prostředků i za tento stanovený horizont.

Pokud jste zatím jako škola výzvu k operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání nepodali, pak druhé kolo výzev pro SŠ a VOŠ bylo vyhlášeno 12. prosince 2018.

Většina škol výzvu podala již v prvním kole, a má tedy možnost hradit semináře z prostředků šablon EU.

Vhodná varianta šablony je u každého z našich seminářů uvedena. Pokud máte zájem zúčastnit se některého z nich a nemáte zvolenu vhodnou variantu šablony (výzvy), pak je možné podat tzv. žádost o změnu (více v připojeném dokumentu, bod 2.6.3, str. 8). Vyřízení žádosti trvá zhruba jeden měsíc a následně bude možné absolvovat vámi preferovaný seminář. S žádostí o změnu vám jistě pomůže osoba, která má Operační program u vás ve škole na starosti.

Pro konzultace rovněž existuje linka MŠMT 234 814 777 v čase od 9.00 do 15.00.