Semináře na klíč

Vážení vyučující,

pro následující období zůstává v platnosti uvedená nabídka seminářů na klíč. 

Většinu seminářů lze hradit z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), tedy ze šablon EU (přehled doporučených šablon pro jednotlivé semináře najdete zde).

Šablony umožňují uspořádat seminář přímo u vás ve škole, a to již pro tři vyučující.

VÝHODY

  • Seminář lze zorganizovat v termínu, který vám vyhovuje. Lze se domluvit na den, kdy máte méně výuky a je potřeba suplování nižší.
  • Semináře lze do určité míry přizpůsobit. Lze se déle věnovat tématům, o která máte větší zájem, a jiná témata z programu semináře lze naopak zestručnit.


WEBINÁŘE

Vzhledem k současné situaci nabízíme možnost uspořádat některé ze seminářů ve formě webináře (program 8hodinového kurzu bude rozdělen do dvou dnů, vždy po dvou 90minutových blocích – v přehledu jsou tyto kurzy označeny W).

Webináře nejsou akreditovány a nelze je hradit ze šablon.
 

Informace o seminářích získáte kliknutím na jejich název.

  Pro vyučující ekonomiky     Pro vyučující práva     Pro pedagogické sbory
  CLIL ve výuce ekonomiky (8 h)   Aktuální otázky výuky práva na SŠ (5 h)

  Program semináře je možné sestavit podle
  zaměření školy či vašeho odborného zájmu.
  Na výběr je řada témat, např. obchodní právo,
  správní právo, pracovní právo ad.

  Právní minimum učitele střední školy (5 h)
  Ekonomické praktikum (8 h) W   Pro vyučující společenských věd
  Korporátní právo (8 h)   CLIL ve výuce společenských věd (8 h)
  Moderní marketingové techniky (8 h) W   Občanskoprávní přehled (8 h) W
  Právo v hospodářské praxi (8 h)   Korporátní právo (8 h)   Veřejné finance, neziskový sektor (8 h) W
  Právo v hospodářské praxi (16 h)   Právo v hospodářské praxi (8 h)   Pro zdravotnické obory
  Veřejné finance, neziskový sektor (8 h) W   Právo v hospodářské praxi (16 h)   Ekonomika zdravotnictví (8 h)


ČASOVÁ DOTACE SEMINÁŘŮ

Časová dotace je stanovena s ohledem na podmínky čerpání prostředků ze šablon.
Semináře jsou tak obvykle realizovány v rozsahu 8, případně 16 výukových hodin (po 45 min) + přestávky.
Semináře Aktuální otázky výuky práva a Právní minimum učitele střední školy mají časovou dotaci 5 hodin a nelze je hradit ze šablon.

CENY

Informace o cenách a zvýhodněných podmínkách seminářů naleznete u každého semináře.

JAK NA ŠABLONY

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem, z kterého je možné financovat další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Vhodná varianta šablony je u každého z našich seminářů uvedena.
Přehled seminářů podle typu šablony najdete zde.

Pro případné dotazy a konzultace můžete využít linku MŠMT 234 814 777 nebo e-mail: dotazyzp@msmt.cz.