Semináře pro vyučující – na klíč

Vážení vyučující,

připravili jsme pro vás výrazné rozšíření nabídky seminářů. Všechny semináře mají akreditaci MŠMT a většinu z nich lze hradit z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), tedy ze šablon EU.

Šablony umožňují uspořádat seminář přímo u vás ve škole, a to již pro tři vyučující. Obvyklá délka semináře je 8 vyučovacích hodin (po 45 min) + přestávky.

VÝHODY

  • seminář lze zorganizovat v termínu, který vám vyhovuje. Lze se domluvit na den, kdy máte méně výuky a je potřeba suplování nižší. Seminář se může uskutečnit například i v sobotu či pátek odpoledne;
  • semináře lze do určité míry přizpůsobit. Lze se déle věnovat tématům, o která máte větší zájem, a jiná témata z programu semináře lze naopak zestručnit.
Informace o seminářích získáte kliknutím na jejich název.

  Pro vyučující ekonomiky
  Pro vyučující společenských věd
  Moderní marketingové techniky
  Občanskoprávní přehled pro školu i pro život
  Počítač ve výuce odborných ekonomických předmětů
  CLIL ve výuce společenských věd – 16 h
  Ekonomické praktikum pro učitele
 (Základy managementu, trh práce a firemní kultura)

  Veřejné finance, neziskový sektor
  CLIL ve výuce ekonomiky – 16 h   Současný management pro vyučující ZSV
  Veřejné finance, neziskový sektor
  Ekonomický seminář – 16 h
  Ekonomický seminář – 16 h
 


ČASOVÁ DOTACE SEMINÁŘŮ

Časová dotace je stanovena s ohledem na podmínky čerpání prostředků ze šablon.
Semináře jsou tak obvykle realizovány v rozsahu 8 výukových hodin (po 45 min) + přestávky.
Semináře CLIL a Ekonomický seminář jsou realizovány v rozsahu 16 výukových hodin (po 45 min) + přestávky.

CENY

Informace o cenách a zvýhodněných podmínkách seminářů naleznete u každého semináře nebo po kliknutí zde.

JAK NA ŠABLONY

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem, z kterého je možné čerpat prostředky do roku 2020. Dá se však očekávat, že dojde k určitému prodloužení čerpání prostředků i za tento stanovený horizont.

Pokud jste zatím jako škola výzvu k operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání nepodali, pak další kolo výzev pro SŠ a VOŠ bude na podzim roku 2018.

Většina škol již první výzvu podala, a má tedy možnost hradit semináře z prostředků šablon EU.

Pokud máte zájem se zúčastnit některého z našich seminářů a nemáte zvolenu vhodnou variantu šablony (výzvy), pak je možné podat tzv. žádost o změnu. Vyřízení žádosti trvá zhruba jeden měsíc a následně bude možné absolvovat vámi preferovaný seminář. S žádostí o změnu vám jistě pomůže osoba, která má Operační program u vás ve škole na starosti.

Pro konzultace rovněž existuje linka MŠMT 234 814 777 v čase od 9.00 do 15.00.