Semináře pro vyučující

Vážení vyučující,

připravili jsme pro vás výrazné rozšíření nabídky seminářů. Všechny semináře, včetně nové zařazených, jsou akreditovány MŠMT ČR.
Většinu seminářů lze hradit z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), tedy ze šablon EU.

  • Semináře s pevným termínem – v každém školním roce organizujeme několik seminářů, včetně pravidelného cyklu Aktuální otázky výuky ekonomiky / práva na SŠ.
  • Semináře na klíč – šablony umožňují objednat i seminář na klíč, který můžeme uspořádat přímo u vás ve škole.

  • Pro lepší orientaci v naší nabídce jsme pro vás připravili také přehled seminářů podle doporučené varianty šablony a hodinové dotace.

Pro bližší informace o seminářích klikněte prosím na jednu z níže uvedených variant.


PŘEHLED SEMINÁŘŮ
S PEVNÝM TERMÍNEM


 

PŘEHLED SEMINÁŘŮ
NA KLÍČ


 

PŘEHLED SEMINÁŘŮ
PODLE VARIANTY ŠABLONY

 

 

SEMINÁŘE PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 – REGISTRACE OTEVŘENA
Pro bližší informace klikněte na název semináře.

  Téma semináře
  Určeno pro
  Místa konání    Termíny 
  Moderní marketingové techniky (8 h)
  vyučující ekonomiky
  OLOMOUC
  8. 6. 2020
  Veřejné finance, neziskový sektor (8 h)
  vyučující ekonomiky a společenských věd
  PRAHA
  9. 6. 2020


JAK NA ŠABLONY

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem, z kterého je možné čerpat prostředky do roku 2021.

Aktuálně je pro školy (vyučující) otevřeno druhé kolo výzvy Šablon pro SŠ a VOŠ, a tak máte možnost se zapojit a ovlivnit tak své vzdělávání v nejbližších několika letech.

Vhodná varianta šablony je u každého z našich seminářů uvedena. Pokud máte zájem zúčastnit se některého z nich a nemáte zvolenu vhodnou variantu šablony (výzvy), pak je možné podat tzv. žádost o změnu (více v připojeném dokumentu, bod 2.6.3, str. 8). Vyřízení žádosti trvá zhruba jeden měsíc a následně bude možné absolvovat vámi preferovaný seminář. S žádostí o změnu vám jistě pomůže osoba, která má Operační program u vás ve škole na starosti.

Pro konzultace rovněž existuje linka MŠMT 234 814 777 v čase od 9.00 do 15.00.