Semináře pro vyučující

Vážení vyučující,

připravili jsme pro vás výrazné rozšíření nabídky seminářů. Všechny semináře mají akreditaci MŠMT a většinu z nich lze hradit z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), tedy ze šablon EU.

Následující semináře mají pevné termíny.
(Šablony umožňují objednat i seminář na klíč, který můžeme pořádat přímo u vás ve škole. Bližší informace v sekci Semináře pro vyučující – na klíč – zde.)

Seminář Aktuální otázky výuky práva na SŠ

Tradiční akreditovaný seminář bude tentokrát zaměřen na zdravotnické právo – tato problematika sice není na většině škol součástí osnov, ale dotýká se v mnoha aspektech každého z nás. Proto věříme, že se jedná o zajímavé téma k doplnění výuky, a to jak pro vyučující práva, tak i pro jejich studenty.
BLIŽŠÍ INFORMACE A ONLINE REGISTRACE ZDE
 

ČASOVÁ DOTACE:  5 výukových hodin + přestávky

LEKTOR:  JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

Lektor dr. Staněk se specializuje na celou řadu témat, kterým se nestihneme na každoročních seminářích věnovat. Podle oborového zaměření školy či aktuálních potřeb pedagogického sboru mohou být některá témata pro vás velice přínosná a může být vhodné je absolvovat přímo u vás ve škole formou tzv. na klíč. VÍCE ZDE

    

Semináře pro vyučující ekonomiky a společenských věd

Pro bližší informace klikněte na název příslušného semináře.

  Téma semináře
  určeno pro
  Místo
  Termín   Poznámka
  Veřejné finance, neziskový sektor      vyučující ekonomiky
  a společenskovědních předmětů 
  OLOMOUC    28. 1. 2019   
  PRAHA
  4. 2. 2019
  OBSAZENO
  Moderní marketingové techniky    vyučující ekonomiky
  PRAHA   4. 6. 2019  

  Ekonomické praktikum pro učitele
 
(základy managementu, trh práce a firemní kultura)
    

  vyučující ekonomiky
  OLOMOUC   10. 6. 2019  


Seminář Aktuální otázky výuky ekonomiky na SŠ

Další cyklus seminářů pro vyučující ekonomiky plánujeme na listopad a prosinec 2019.