Semináře pro vyučující

Vážení vyučující,

život naší společnosti ovlivňuje epidemie Covid. Mnohé z toho, na co jsme byli zvyklí, se změnilo a změna se týká i seminářů s pevným termínem. Ve školním roce 2020/2021 proto pořádáme webináře.

Semináře na klíč je možné objednávat v prezenční formě, kdy lektor dojede k Vám do školy. Mnohé ze seminářů na klíč jsou k dispozici rovněž ve formě webináře.

Většinu seminářů lze hradit z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), tedy ze šablon EU.

Pro bližší informace o seminářích klikněte prosím na jednu z níže uvedených variant.


PŘEHLED SEMINÁŘŮ
S PEVNÝM TERMÍNEM


 

PŘEHLED SEMINÁŘŮ
NA KLÍČ


 

PŘEHLED SEMINÁŘŮ
PODLE VARIANTY ŠABLONY

 

 

JAK NA ŠABLONY

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem, z kterého je možné financovat další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Vhodná varianta šablony je u každého z našich seminářů uvedena.
Přehled seminářů podle typu šablony najdete zde.

Pro případné dotazy a konzultace můžete využít linku MŠMT 234 814 777 nebo e-mail: dotazyzp@msmt.cz.