Semináře podle typu šablony

Vážení vyučující,

na této stránce naleznete přehled seminářů podle doporučené varianty šablony a podle hodinové dotace.
Jedná se o semináře hromadné (s pevným termínem) a semináře na klíč (které je možné uspořádat přímo na vaší škole).
Některé z nich můžeme pro vás připravit také v distanční formě (jako webináře – W).

Nabídka hromadných seminářů pro školní rok 2021/2022 bude zveřejněna dle situace po letních prázdninách – zde.

Bližší informace o seminářích získáte kliknutím na typ semináře.


DOPORUČENÁ VARIANTA ŠABLONY: f) Výchova k podnikavosti
ČASOVÁ DOTACE: 8 h

  Téma semináře
  Určeno pro
  Typ semináře
  Aktuální otázky výuky ekonomiky na SŠ
  vyučující ekonomiky
 
 
  CLIL ve výuce ekonomiky
  vyučující ekonomiky

  na klíč
  Ekonomické praktikum
  vyučující ekonomiky
 
  na klíč  W
  Ekonomika zdravotnictví
  vyučující zdravotnických oborů

  na klíč
  Korporátní právo
  vyučující ekonomiky a práva
 
  na klíč
  Moderní marketingové techniky
  vyučující ekonomiky
 
  na klíč  W
  Občanskoprávní přehled pro školu i pro život
  vyučující společenských věd
    na klíč  W
  Právo v hospodářské praxi
  vyučující ekonomiky a práva

  na klíč
  Veřejné finance, neziskový sektor
  vyučující ekonomiky a společenských věd
 
  na klíč  W

 
DOPORUČENÁ VARIANTA ŠABLONY: f) Výchova k podnikavosti
ČASOVÁ DOTACE: 16 h 

  Téma semináře
  Určeno pro
  Typ semináře
  Právo v hospodářské praxi
  vyučující ekonomiky a práva

  na klíč


DOPORUČENÁ VARIANTA ŠABLONY: c) Cizí jazyky
ČASOVÁ DOTACE: 8 h 

  Téma semináře
  Určeno pro
  Typ semináře
  CLIL ve výuce ekonomiky
  vyučující ekonomiky
 
  na klíč 
  CLIL ve výuce společenských věd
  vyučující společenských věd

  na klíč


SEMINÁŘE, KTERÉ NENÍ MOŽNO HRADIT ZE ŠABLON

  Téma semináře
  Určeno pro
  Typ semináře
  Aktuální otázky výuky práva na SŠ (5 h)
  vyučující práva

  na klíč
  Právní minimum učitele střední školy (5 h)
  pedagogické sbory

  na klíč