Semináře na klíč

Následující nabídka seminářů je platná pro školní rok 2022/23.

VÝHODY

  • Seminář na klíč lze zorganizovat v termínu, který vám vyhovuje. Lze se domluvit na den, kdy máte méně výuky a potřeba suplování je tak nižší.
  • Seminář lze do určité míry přizpůsobit. Je možné věnovat více prostoru tématům, o která máte větší zájem, a jiná témata z programu semináře naopak zestručnit.
  • Seminář lze uspořádat již pro tři vyučující.


WEBINÁŘE

Po zkušenostech z předchozího období vám nabízíme všechny semináře rovněž v distanční formě.
V letech 2020 a 2021 jsme webináře pořádali pod tlakem okolností, mají ale jistě i své výhody.

Webináře prozatím nejsou akreditovány.
 

Bližší informace získáte kliknutím na název semináře.

  Název semináře    Časová dotace    Poznámka 
  Budování osobnosti manažera    5 výukových hodinX  
  Moderní marketingové techniky    8 výukových hodin    od ledna 2023X 
  Současné trendy v managementu    8 výukových hodin   
  Současné trendy v marketingové komunikaci
   5 výukových hodin
   od ledna 2023  
  Veřejné finance, neziskový sektor národního hospodářstvíXXXXX    8 výukových hodin    od února 2023  


CENY

Informace o cenách a zvýhodněných podmínkách naleznete u každého semináře.

8hodinové semináře je možno hradit ze Šablon EU (OP JAK).