Semináře na klíč

Vážení vyučující,

připravili jsme pro vás výrazné rozšíření nabídky seminářů. Všechny semináře mají akreditaci MŠMT a většinu z nich lze hradit z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), tedy ze šablon EU.

Šablony umožňují uspořádat seminář přímo u vás ve škole, a to již pro tři vyučující. Obvyklá délka semináře je 8 vyučovacích hodin (po 45 min) + přestávky.

VÝHODY

  • Seminář lze zorganizovat v termínu, který vám vyhovuje. Lze se domluvit na den, kdy máte méně výuky a je potřeba suplování nižší. Seminář se může uskutečnit například i v sobotu či pátek odpoledne;
  • Semináře lze do určité míry přizpůsobit. Lze se déle věnovat tématům, o která máte větší zájem, a jiná témata z programu semináře lze naopak zestručnit.
Informace o seminářích získáte kliknutím na jejich název.

  Pro vyučující ekonomiky
    Pro vyučující společenských věd
    Pro vyučující práva
  Moderní marketingové techniky    Občanskoprávní přehled pro školu i pro život 

  Aktuální otázky výuky práva na SŠ – 5 h

  Program semináře je možné sestavit podle
  zaměření školy či vašeho odborného zájmu.
  Na výběr je řada témat, např.:

  – základy práva obecně
  – správní právo
  – pracovní právo
  – evropská integrace

  a mnoho dalších.

  Počítač ve výuce odborných ekonomických předmětů   CLIL ve výuce společenských věd – 16 h
  Ekonomické praktikum pro učitele
  (základy managementu, trh práce a firemní kultura)
 
  Veřejné finance, neziskový sektor
  Současný management pro vyučující ZSV
  CLIL ve výuce ekonomiky – 16 h
  Ekonomický seminář – 16 h
  Veřejné finance, neziskový sektor
 
  Ekonomický seminář – 16 h


PŘIPRAVUJEME

– Seminář Korporátní právo

– Seminář Právo v hospodářské praxi

– Seminář Právní minimum učitele střední školy

– Seminář Ekonomika zdravotnictví


ČASOVÁ DOTACE SEMINÁŘŮ

Časová dotace je stanovena s ohledem na podmínky čerpání prostředků ze šablon.
Semináře jsou tak obvykle realizovány v rozsahu 8 výukových hodin (po 45 min) + přestávky.
Semináře CLIL a Ekonomický seminář jsou realizovány v rozsahu 16 výukových hodin (po 45 min) + přestávky.
Seminář Aktuální otázky výuky práva má časovou dotaci 5 hodin a prozatím jej nelze hradit ze šablon.

CENY

Informace o cenách a zvýhodněných podmínkách seminářů naleznete u každého semináře nebo po kliknutí zde.

JAK NA ŠABLONY

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem, z kterého je možné čerpat prostředky do roku 2021. Dá se však očekávat, že dojde k určitému prodloužení čerpání prostředků i za tento stanovený horizont.

Pokud jste zatím jako škola výzvu k operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání nepodali, pak druhé kolo výzev pro SŠ a VOŠ bylo vyhlášeno 12. prosince 2018.

Většina škol výzvu podala již v prvním kole, a má tedy možnost hradit semináře z prostředků šablon EU.

Vhodná varianta šablony je u každého z našich seminářů uvedena. Pokud máte zájem zúčastnit se některého z nich a nemáte zvolenu vhodnou variantu šablony (výzvy), pak je možné podat tzv. žádost o změnu. Vyřízení žádosti trvá zhruba jeden měsíc a následně bude možné absolvovat vámi preferovaný seminář. S žádostí o změnu vám jistě pomůže osoba, která má Operační program u vás ve škole na starosti.

Pro konzultace rovněž existuje linka MŠMT 234 814 777 v čase od 9.00 do 15.00.