Semináře na klíč

Následující nabídka seminářů je platná pro rok 2022.

VÝHODY

  • Seminář na klíč lze zorganizovat v termínu, který vám vyhovuje. Lze se domluvit na den, kdy máte méně výuky a potřeba suplování je tak nižší.
  • Seminář lze do určité míry přizpůsobit. Je možné věnovat více prostoru tématům, o která máte větší zájem, a jiná témata z programu semináře naopak zestručnit.
  • Seminář lze uspořádat již pro tři vyučující.


WEBINÁŘE

Po zkušenostech z předchozího období vám nabízíme všechny semináře rovněž v distanční formě.
V letech 2020 a 2021 jsme webináře pořádali pod tlakem okolností, mají ale jistě i své výhody.

Webináře prozatím nejsou akreditovány.
 

Bližší informace získáte kliknutím na název semináře.

  Název semináře    Časová dotace
  Budování osobnosti manažera    5 výukových hodinX
  Ekonomické praktikum pro učitele    8 výukových hodin
  Moderní marketingové techniky    8 výukových hodin
  Občanskoprávní přehled pro školu i pro život    8 výukových hodin
  Současné trendy v managementu    8 výukových hodin 
  Současné trendy v marketingové komunikaci
   5 výukových hodin
  Veřejné finance, neziskový sektor národního hospodářstvíXXXXX    8 výukových hodin


CENY

Informace o cenách a zvýhodněných podmínkách naleznete u každého semináře.

Poznámka k financování seminářů ze Šablon

Z projektu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV – „Šablony EU“) je možné hradit semináře s časovou dotací 8 hodin.

Vhodná varianta šablony: f) Výchova k podnikavosti.