Semináře pro vyučující

Vážení vyučující,

život naší společnosti ovlivňuje epidemie Covid. Mnohé z toho, na co jsme byli zvyklí, se změnilo a změna se týká i seminářů s pevným termínem. Ve školním roce 2020/2021 proto pořádáme webináře.

Semináře na klíč je možné objednávat v prezenční formě, kdy lektor dojede k Vám do školy. Mnohé ze seminářů na klíč jsou k dispozici rovněž ve formě webináře.

Většinu seminářů lze hradit z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), tedy ze šablon EU.

Pro bližší informace o seminářích klikněte prosím na jednu z níže uvedených variant.


PŘEHLED SEMINÁŘŮ
S PEVNÝM TERMÍNEM


 

PŘEHLED SEMINÁŘŮ
NA KLÍČ


 

PŘEHLED SEMINÁŘŮ
PODLE VARIANTY ŠABLONY

 

 

JAK NA ŠABLONY

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem, z kterého je možné čerpat prostředky do roku 2021.

Aktuálně je pro školy (vyučující) otevřeno druhé kolo výzvy Šablon pro SŠ a VOŠ, a tak máte možnost se zapojit a ovlivnit tak své vzdělávání v nejbližších několika letech.

Vhodná varianta šablony je u každého z našich seminářů uvedena. Pokud máte zájem zúčastnit se některého z nich a nemáte zvolenu vhodnou variantu šablony (výzvy), pak je možné podat tzv. žádost o změnu (více v připojeném dokumentu, bod 2.6.3, str. 8). Vyřízení žádosti trvá zhruba jeden měsíc a následně bude možné absolvovat vámi preferovaný seminář. S žádostí o změnu vám jistě pomůže osoba, která má Operační program u vás ve škole na starosti.

Pro konzultace rovněž existuje linka MŠMT 234 814 777 v čase od 9.00 do 15.00.