Semináře pro vyučující

Vážení vyučující,

stejně jako v minulých letech jsme i pro školní rok 2020/2021 připravili nabídku seminářů. Je možné, že jejich formu tentokrát budeme muset přizpůsobit aktuální epidemiologické situaci.

Všechny semináře jsou akreditovány MŠMT ČR.
Většinu seminářů lze hradit z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), tedy ze šablon EU.

  • Semináře s pevným termínem – v každém školním roce organizujeme několik seminářů, včetně pravidelného cyklu Aktuální otázky výuky ekonomiky / práva na SŠ.
  • Semináře na klíč – šablony umožňují objednat i seminář na klíč, který můžeme uspořádat přímo u vás ve škole.

  • Pro lepší orientaci v naší nabídce jsme pro vás připravili také přehled seminářů podle doporučené varianty šablony a hodinové dotace.

Pro bližší informace o seminářích klikněte prosím na jednu z níže uvedených variant.


PŘEHLED SEMINÁŘŮ
S PEVNÝM TERMÍNEM


 

PŘEHLED SEMINÁŘŮ
NA KLÍČ


 

PŘEHLED SEMINÁŘŮ
PODLE VARIANTY ŠABLONY

 

 

SEMINÁŘE PRO 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021
Přesné termíny a podrobné informace budou zveřejněny k 1. 11. 2020.
V případě nepříznivé situace jsme připraveni uspořádat semináře distančně – ve formě webinářů.

  Téma semináře
  Určeno pro
  Místa konání    Termíny 
  Moderní marketingové techniky (8 h)
  vyučující ekonomiky
  OLOMOUC
  listopad
  Veřejné finance, neziskový sektor (8 h)
  vyučující ekonomiky a společenských věd
  PRAHA
  listopad
  Aktuální otázky výuky ekonomiky na SŠ (5 a 8 h)   vyučující ekonomiky
  OLOMOUC, PRAHA
  prosinec


JAK NA ŠABLONY

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem, z kterého je možné čerpat prostředky do roku 2021.

Aktuálně je pro školy (vyučující) otevřeno druhé kolo výzvy Šablon pro SŠ a VOŠ, a tak máte možnost se zapojit a ovlivnit tak své vzdělávání v nejbližších několika letech.

Vhodná varianta šablony je u každého z našich seminářů uvedena. Pokud máte zájem zúčastnit se některého z nich a nemáte zvolenu vhodnou variantu šablony (výzvy), pak je možné podat tzv. žádost o změnu (více v připojeném dokumentu, bod 2.6.3, str. 8). Vyřízení žádosti trvá zhruba jeden měsíc a následně bude možné absolvovat vámi preferovaný seminář. S žádostí o změnu vám jistě pomůže osoba, která má Operační program u vás ve škole na starosti.

Pro konzultace rovněž existuje linka MŠMT 234 814 777 v čase od 9.00 do 15.00.