SEMINÁŘE

AKTUÁLNÍ OTÁZKY VÝUKY EKONOMIKY NA SŠ 2022/2023

V rámci seminářů Aktuální otázky výuky ekonomiky na SŠ jsme se dosud nezabývali tématem zahraničního obchodu. Letos téma zařazujeme do druhého bloku semináře.

Semináře/webináře budou letos s časovou dotací 5 hodin, jelikož čerpání výzvy č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I se teprve rozbíhá. A tak 8hodinové semináře s ekonomickými tématy plánujeme na březen, červen a rovněž pak na následující školní rok.

OBSAH SEMINÁŘE/WEBINÁŘE

BLOK 1X

Ing. Petr Klínský

 
  • Komentář změn provedených v učebnicích (vydání 2022), upozornění na aktuální jevy
  • Ukázka metodiky skupinové práce v tématu stanovení ceny

BLOK 2X

doc. Ing. Alexej Sato, CSc. – Vybrané otázky zahraničního obchodu

 
  • Kupní smlouva
  • Mezinárodní logistika
  • Celnictví

BLOK 3 

Ing. Petr Klínský

 
  • Aktuální legislativní změny pro rok 2023
  • Poznámky k aktuálním trendům a jejich plánovanému zařazení do učebnic


TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ

5hodinový seminář     REGISTRACE

  Pá    2. 12. 2022x x   9.00–14.00x   PRAHA   budova ČSVTS, Novotného lávka 200/5, Praha 1 – sál 319  (mapa)x
  Po  12. 12. 2022x x   9.00–14.00x    OLOMOUCx   Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, Olomouc  (mapa)
  Po  19. 12. 2022x x   9.00–14.00x    PRAHA   budova ČSVTS, Novotného lávka 200/5, Praha 1 – sál 319  (mapa)x


5hodinový webináři    REGISTRACE

  St   25. 1. 2023x    13.00–18.00x   online (Google Meet)x   OBSAZENOx 
  Po  30. 1. 2023x       8.30–13.30x   online (Google Meet)x   


CENA:  Cena semináře/webináře činí 700 Kč.
U prezenčních seminářů preferujeme platbu v hotovosti na místě, při účasti na webináři vám zašleme po jeho skončení fakturu k úhradě převodem.

Školy, které odebraly učebnice nakladatelství EDUKO, se mohou semináře/webináře účastnit zdarma (více zde).

AKREDITACE:  Seminář je akreditován (40003/2020-2-912). Akreditaci webináře očekáváme v průběhu prosince.


 

Do 30. 11. je v běhu výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I. Vaše škola tak může získat finanční prostředky pro vás na semináře na následující dva roky.

Výzva je tentokrát naštěstí obecnější, a tak vám umožňuje účast na odborných seminářích, které se týkají konkrétních oborů středního a vyššího odborného  vzdělávání. Nově jsou povoleny rovněž webináře.

Text výzvy pro SŠ a VOŠ si můžete přečíst zde.

Pro vyučující ekonomiky je významná strana 31 (1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ) a z témat pak je vhodné vybrat poslední bod na straně 11 (odborná témata zaměřená na konkrétní obory středního a vyššího odborného vzdělání a vzdělání v konzervatoři).


V souvislosti s výše uvedenou výzvou pracujeme na významném rozšíření nabídky témat pro 8hodinové semináře/webináře a semináře na klíč (kdy lektor téma odpřednáší u vás ve škole). V průběhu jara bychom chtěli mít v nabídce 4 lektory a zhruba 10 zajímavých seminářů.

► NABÍDKA SEMINÁŘŮ NA KLÍČ