Průvodce světem práva – online učebnice

pro obor Bezpečnostně právní činnost

4., akt. vydání (2022)
J. Malast, K. Svoboda, M. Brunová a kolektiv

Publikace je rozdělena na dvě velké části – na právo veřejné a právo soukromé. Vzhledem k jejímu zaměření je významný prostor věnován kapitole Trestní právo.

Online verze tištěné knihy. 

Formát EDUKO PC / 600 stran

Průvodce světem práva – online učebnice

500 Kč

Skladem – e-shop FLEXIBOOKS

Zdarma ke každé tištěné knize.

Ceny jsou včetně DPH

+ -

Ks

Vložit do košíku Otevřít na flexibooks

   IIINÁVOD K PRÁCI S UČEBNICÍOII 

x Ix

 I II► TIŠTĚNÁ KNIHA  I I


Učebnice má udělenu doložku MŠMT č. j. MSMT-22712/2020-34.

V aktualizovaném vydání 2022 jsme mimo jiné přepracovali kapitolu Obchodní korporace, kde jsme text výrazněji zjednodušili.
Další rozvoj učebnice s ohledem na aktuální požadavky oborů VSČ a BPČ zajištuje Mgr. Pavel Vaněrek, LL.M., spoluautor s bohatými zkušenostmi s výukou bezpečnostně právních předmětů na střední škole.

Online učebnice aktuálně obsahuje:

  • prokliky na obsah dostupný na internetu (články, informační portály, videa atd.),
  • krátká motivační videa s experty jednotlivých právních odvětví (najdete je v úvodu kapitol),
  • zhruba 50 vzorů smluv a dalších dokumentů.


ISBN  978-80-88473-02-2