Průvodce světem práva – online učebnice

pro obor Veřejnosprávní činnost

6., akt. vydání (2022)
J. Malast, K. Svoboda a kolektiv

Publikace je rozdělena na dvě velké části – na právo veřejné a právo soukromé. Dále se pak člení do kapitol podle jednotlivých právních odvětví.

Online verze tištěné knihy.

Formát EDUKO PC / 456 stran

Průvodce světem práva – online učebnice

500 Kč

Skladem – e-shop FLEXIBOOKS

Zdarma ke každé tištěné knize.

Ceny jsou včetně DPH

+ -

Ks

Vložit do košíku Otevřít na flexibooks

   IIINÁVOD K PRÁCI S UČEBNICÍOII 

x Ix

 I II► TIŠTĚNÁ KNIHA  I I


Učebnice má udělenu doložku MŠMT č. j. MSMT-22712/2020-32.

V aktualizovaném vydání 2022 jsme mimo jiné přepracovali kapitolu Obchodní korporace, kde jsme text výrazněji zjednodušili.
Další rozvoj učebnice s ohledem na aktuální požadavky oborů VSČ a BPČ zajištuje Mgr. Pavel Vaněrek, LL.M., spoluautor s bohatými zkušenostmi s výukou bezpečnostně právních předmětů na střední škole.

Online učebnice aktuálně obsahuje:

  • prokliky na obsah dostupný na internetu (články, informační portály, videa atd.),
  • krátká motivační videa s experty jednotlivých právních odvětví (najdete je v úvodu kapitol),
  • zhruba 50 vzorů smluv a dalších dokumentů.


Učebnice je vhodná zejména pro:

– studenty středních škol – obor Veřejnosprávní činnost,
– studenty vyšších odborných škol právního zaměření,
– vyučující předmětu právo (společenské vědy),
– širokou veřejnost.


ISBN  978-80-88473-01-5