Průvodce světem práva – el. učebnice

pro obor Bezpečnostně právní činnost

1. vydání (2019)
J. Malast, K. Svoboda, M. Brunová a kolektiv

Elektronická verze tištěné učebnice, doplněná o prokliky na zákony. 

Průvodce světem práva – el. učebnice

500 Kč

Skladem

Zdarma ke každé tištěné knize.

Ceny jsou včetně DPH

+ -

Ks

Vložit do košíku Otevřít na flexibooks

Učebnice je rozšířenou verzí Průvodce světem práva pro veřejnou správu. Vznikla na základě požadavků studentů a vyučujících oboru Bezpečnostně právní činnost, kteří ocenili zpracování původní učebnice, ale postrádali podrobnější výklad problematiky trestního práva.

Autoři nepředkládají jen strohé definice, teoretické poučky či příslušné právní předpisy, ale snaží se vést čtenáře k chápání právních souvislostí a ke schopnosti aplikovat naučená právní pravidla v praxi. Této snaze vhodně napomáhají nejen konkrétními příklady souvisejícími s výkladem, ale i řadou barevných obrazových doplňků a grafických prvků, které usnadňují orientaci v textu a tedy i v probírané materii samotné.

Elektronickou verzi je možno pravidelně aktualizovat – student tak bude mít k maturitě informace v souladu s platným právním stavem.

Kapitola Trestní právo vychází v tomto školním roce jako samostatná učebnice. Do elektronické verze bude doplněna po jejím vydání (na začátku listopadu).


EAN: 9788088057666