Průvodce světem práva – el. učebnice

pro obor Veřejnosprávní činnost

5., akt. vydání (2021)
J. Malast, K. Svoboda a kolektiv

Elektronická verze tištěné učebnice, doplněná o prokliky na zákony. 

Formát EDUKO PC / 456 stran

Průvodce světem práva – el. učebnice

500 Kč

Skladem

Zdarma ke každé tištěné knize.

Ceny jsou včetně DPH

+ -

Ks

Vložit do košíku Otevřít na flexibooks

Učebnice má udělenu doložku MŠMT č. j. MSMT-22712/2020-32.

Elektronickou verzi je možno pravidelně aktualizovat – student tak bude mít k maturitě informace v souladu s platným právním stavem (návod ke stažení elektronické učebnice najdete zde).

Učebnice je vhodná zejména pro:
– studenty středních škol – obor Veřejnosprávní činnost,
– studenty vyšších odborných škol právního zaměření,
– vyučující předmětu právo (společenské vědy),
– širokou veřejnost.

Autoři nepředkládají jen strohé definice, teoretické poučky či příslušné právní předpisy, ale snaží se vést čtenáře k chápání právních souvislostí a ke schopnosti aplikovat naučená právní pravidla v praxi. Této snaze vhodně napomáhají nejen konkrétními příklady souvisejícími s výkladem, ale i řadou barevných obrazových doplňků a grafických prvků, které usnadňují orientaci v textu a tedy i v probírané materii samotné.

ISBN  978-80-88057-90-1