Průvodce světem práva

pro obor Veřejnosprávní činnost

3., akt. vydání (2019)
J. Malast, K. Svoboda a kolektiv

Barevná publikace je rozdělena na dvě velké části – na právo veřejné a na právo soukromé. Dále se pak člení do kapitol podle jednotlivých právních odvětví.

Formát EDUKO PC

Průvodce světem práva

500 Kč

DOSTUPNÉ V SRPNU

Při odběru na každých 20 ks obdržíte 1 ks navíc ZDARMA a přístup do e-EDUKO.

Průvodce světem práva (2018) - online

550 Kč

Skladem

Online verzi je možné zakoupit i samostatně - bez tištěné knihy.

Ceny jsou včetně DPH

+ -

Ks

Vložit do košíku Otevřít na flexibooks

Školy mohou v případě hromadného odběru učebnic získat výraznou slevu (bližší informace v nakladatelství).

Tištěná publikace je doplněna elektronickou verzí, kterou je možno pravidelně aktualizovat – student tak bude mít k maturitě informace v souladu s platným právním stavem.

Učebnice je vhodná zejména pro:
– studenty středních škol – obor Veřejnosprávní činnost,
– studenty vyšších odborných škol právního zaměření,
– vyučující předmětu právo (společenské vědy),
– širokou veřejnost.

Předpokládaný rozsah je 460 stran.

Autoři nepředkládají jen strohé definice, teoretické poučky či příslušné právní předpisy, ale snaží se vést čtenáře k chápání právních souvislostí a ke schopnosti aplikovat naučená právní pravidla v praxi. Této snaze vhodně napomáhají nejen konkrétními příklady souvisejícími s výkladem, ale i řadou barevných obrazových doplňků a grafických prvků, které usnadňují orientaci v textu a tedy i v probírané materii samotné.

EAN: 9788088057659