Průvodce světem práva

2., akt. vydání (2018)
doplněné o elektronickou verzi

J. Malast, K. Svoboda
a kolektiv

Barevná publikace je rozdělena na dvě velké části - na právo veřejné a na právo soukromé. Dále se pak člení do kapitol podle jednotlivých právních odvětví.

Formát EDUKO PC / 452 stran

Průvodce světem práva

500 Kč

Skladem

Při odběru na každých 20 ks obdržíte 1 ks navíc ZDARMA.

Průvodce světem práva - online

550 Kč

Skladem

Online verzi je možné zakoupit i samostatně - bez tištěné knihy.

Ceny jsou včetně DPH

+ -

Ks

Vložit do košíku Otevřít na flexibooks

Vzhledem ke kladnému ohlasu ze škol jsme se rozhodli připravit druhé vydání učebnice, doplněné elektronickou verzí, kterou lze získat zdarma při zakoupení papírové učebnice. Elektronická verze umožňuje svoji aktualizaci, a tak bude mít student k maturitě informace v souladu s platným právním stavem.

K největším změnám došlo v právu veřejném v kapitolách:
3 Správní právo – zejména v souvislosti se zákonem o odpovědnosti za přestupky, a s tím, že byla doplněna podkapitola Pracovníci ve veřejné správě;
4 Ochrana osobních údajů – zejména v souvislosti s tzv. GDPR;
8 Trestní právo – bylo přepracováno JUDr. Markétou Brunovou, Ph.D., LL.M.

Učebnice je vhodná zejména pro:
- studenty středních škol s rozšířenou výukou práva,
- studenty vyšších odborných škol právního zaměření,
- všechny vyučující předmětu právo (společenské vědy),
- širokou veřejnost.

Počet stran se zvýšil na 452.

Autoři nepředkládají jen strohé definice, teoretické poučky či příslušné právní předpisy, ale snaží se vést čtenáře k chápání právních souvislostí a ke schopnosti aplikovat naučená právní pravidla v praxi. Této snaze vhodně napomáhají nejen konkrétními příklady souvisejícími s výkladem, ale i řadou barevných obrazových doplňků a grafických prvků, které usnadňují orientaci v textu a tedy i v probírané materii samotné.

EAN: 9788088057536