Písemná a elektronická komunikace 2 – obchodní, úřední a jiná korespondence

1. vydání (dotisk 2022)
A. Kocourková, I. Hochová

Dotisk s novým odolnějším typem kroužkové vazby.
Publikace je určena zejména pro střední školy a jejich studenty. Může však posloužit všem, kteří si chtějí osvojit správné jak formální, tak i obsahové náležitosti různých obchodních, úředních nebo osobních písemností, a to v elektronické i tištěné podobě.

A4 / 144 stran, kroužková vazba

 

Písemná a elektronická komunikace 2 – obchodní, úřední a jiná korespondence

190 Kč

OMEZENÉ MNOŽSTVÍ

Při odběru ke každým 20 ks obdržíte 1 ks zdarma navíc a online verzi učebnice.

Písemná a elektronická komunikace 2 – online učebnice

400 Kč

Skladem

Ceny jsou včetně DPH

+ -

Ks

Vložit do košíku Otevřít na flexibooks

  Šablony obchodního dopisu ke stažení:

  Obecná šablona

  Šablona s konkrétním záhlavím a zápatím


Učebnice má udělenu doložku MŠMT pod č. j. MSMT-31989/2016.

Ke každým 20 odebraným výtiskům obdržíte jeden výtisk zdarma navíc a online verzi učebnice (návod k práci s online učebnicí najdete zde).

Online verze je vhodná především pro vyučující a umožňuje například promítání přes projektor.

Ke zvýšení odborné úrovně textu a k zajištění jeho souladu s aktuální ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory přispěla svými připomínkami PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA, vědecká pracovnice ÚJČ a zpracovatelka nové revize uvedené normy.
Poskytuje návody a rady, jak napsat různé druhy písemností tak, aby měly nejen všechny potřebné náležitosti, ale byly napsány správně také po jazykové stránce. Předává rovněž informace, jak tyto písemnosti odesílat, přijímat a zpracovávat.

V učebnici najdete kromě výkladu vzorové ukázky různých dokumentů a úkoly na procvičování.

Text je rozdělen do čtyř kapitol:

–  Úprava dokumentů
–  Elektronická komunikace
–  Druhy dokumentů
–  Práce s dokumentem


ISBN  978-80-88057-22-2