Písemná a elektronická komunikace 2 – obchodní, úřední a jiná korespondence

3., upravené vydání (2024)
A. Kocourková, I. Hochová

Publikace je určena zejména pro střední školy a jejich studenty. Může však posloužit všem, kteří si chtějí osvojit správné jak formální, tak i obsahové náležitosti různých obchodních, úředních nebo osobních písemností, a to v elektronické i tištěné podobě.

A4 / 144 stran, kroužková vazba

Písemná a elektronická komunikace 2 – obchodní, úřední a jiná korespondence

200 Kč

PŘIPRAVUJEME NA SRPEN 2024

Při odběru ke každým 20 ks obdržíte 1 ks zdarma navíc a online verzi učebnice.

Ceny jsou včetně DPH

+ -

Ks

Vložit do košíku Otevřít na flexibooks

  Šablony obchodního dopisu ke stažení:

  Obecná šablona

  Šablona s konkrétním záhlavím a zápatím


Učebnice má udělenu doložku MŠMT pod č. j. MSMT-31168/2023-5.

Ke zvýšení odborné úrovně textu a k zajištění jeho souladu s aktuální ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory přispěla svými připomínkami PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA, vědecká pracovnice ÚJČ a zpracovatelka nové revize uvedené normy.


V učebnici najdete kromě výkladu vzorové ukázky různých dokumentů a úkoly na procvičování.

Text je rozdělen do čtyř kapitol:

–  Úprava dokumentů
–  Elektronická komunikace
–  Druhy dokumentů
–  Práce s dokumentem

Ke každým 20 odebraným výtiskům obdržíte jeden výtisk zdarma navíc a online verzi učebnice (návod k aktivaci najdete zde).

Online verze obsahuje text tištěné knihy. Je vhodná především pro vyučující a umožňuje například promítání přes projektor.
Na základě požadavků jednoho lektora i mnohých z vás jsme s autory zpracovali řešení úloh v učebnici. Řešení jsme umístili do online knihy, tak aby bylo přístupné především pro vyučující.


ISBN  978-80-88473-22-0