Písemná a el. komunikace 2 – online učebnice

2., upravené vydání (2023)
A. Kocourková, I. Hochová

Publikace je určena zejména pro střední školy a jejich studenty. Může však posloužit všem, kteří si chtějí osvojit správné jak formální, tak i obsahové náležitosti různých obchodních, úředních nebo osobních písemností, a to v elektronické  tištěné podobě.

Online verze tištěné učebnice.

A4 / 144 stran 

Písemná a el. komunikace 2 – online učebnice

400 Kč

Skladem – e-shop FLEXIBOOKS

Zdarma ke 20 ks tištěných učebnic.

Ceny jsou včetně DPH

+ -

Ks

Vložit do košíku Otevřít na flexibooks

   IIINÁVOD K PRÁCI S UČEBNICÍOII 

x Ix

 I II► TIŠTĚNÁ KNIHA  I I


Učebnice má udělenu doložku MŠMT pod č. j. MSMT-31989/2016.

Online verze je vhodná především pro vyučující a umožňuje například promítání přes projektor. Obsahuje text tištěné knihy.

Ke zvýšení odborné úrovně textu a k zajištění jeho souladu s aktuální ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory přispěla svými připomínkami PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA, vědecká pracovnice ÚJČ a zpracovatelka nové revize uvedené normy.

V učebnici najdete kromě výkladu vzorové ukázky různých dokumentů a úkoly na procvičování.

Text je rozdělen do čtyř kapitol:

–  Úprava dokumentů
–  Elektronická komunikace
–  Druhy dokumentů
–  Práce s dokumentem

Ve druhém vydání byly upřesněny některé údaje o psaní značek a znaků, doplněny nejnovější informace o datových schránkách včetně úkolu podporujícího rozvoj digitálních kompetencí žáků, upraven životopis, zaktualizovány časové údaje ve všech písemnostech a provedeny další drobné změny na základě připomínek vyučujících.

ISBN  978-80-88473-05-3