Ekonomika 1 – pro ekon. zam. obory SŠ – online učebnice

Podnikání, majetek a zaměstnanci

9., akt. vydání (2023)
Klínský, Münch,
Frydryšková, Čechová

Rozšířená online verze tištěné učebnice.

Formát EDUKO PC / 192 stran

Ekonomika 1 – pro ekon. zam. obory SŠ – online učebnice

200 Kč

Skladem – e-shop FLEXIBOOKS

Zdarma ke každé tištěné knize.

Ceny jsou včetně DPH

+ -

Ks

Vložit do košíku Otevřít na flexibooks

  NNÁVOD K PRÁCI S UČEBNICÍO   

xLI xx

  E► TIŠTĚNÁ KNIHAN  


Čtyřdílná řada učebnic má udělenu doložku MŠMT ČR č. j. MSMT-5247/2019-9.

Učebnice jsou připraveny k výuce na středních školách s ekonomickým zaměřením, které chtějí vyučovat moderně a zajímavě.
Zahrnují výklad včetně ukázkových příkladů, doprovodný materiál k oživení výuky, ale i otázky a úlohy k procvičování.

V učebnicích je nově zařazeno téma Cirkulární ekonomika.

V online verzi naleznete navíc další příklady a ukázky, videa a testy.
Dále je zde zařazen úsporný balíček vládních návrhů ve znění z července 2023.

Obsah učebnice je rozdělen do následujících kapitol:

  • Podstata fungování tržní ekonomiky
  • Podnikání
  • Oběžný majetek
  • Dlouhodobý majetek
  • Zaměstnanci


První díl je uspořádán tak, aby umožňoval výklad dvěma nejtypičtějšími způsoby:

1. Při výuce v koncentrických okruzích mohou vyučující v prvním ročníku v tematických celcích Oběžný majetek, Dlouhodobý majetek a Zaměstnanci probrat se žáky vždy pouze první část celku a druhé části se věnovat následně ve druhém ročníku.

2. Vyučující, kteří chtějí probrat učivo celé najednou, mohou postupovat v souladu s řazením podkapitol těchto tematických celků. Předpokládáme, že v prvním ročníku lze probrat většinu učebnice a zbylou část pak na počátku druhého ročníku.


ISBN  978-80-88473-06-0