Chemie pro SOŠ nechemického zaměření – online učebnice

1. vydání (2019)
M. Čapek Adamec
a kolektiv

Učebnice poskytuje soubor poznatků o chemických látkách, jevech, zákonitostech a vztazích mezi nimi, který je vhodný pro výuku ve vzdělávací oblasti Přírodovědné vzdělávání – Chemické vzdělávání ve variantě A.

Online verze tištěné knihy.

A5 / 184 stran


 

Chemie pro SOŠ nechemického zaměření – online učebnice

400 Kč

Skladem

Zdarma ke 20 ks tištěných učebnic.

Ceny jsou včetně DPH

+ -

Ks

Vložit do košíku Otevřít na flexibooks

  NÁVOD K PRÁCI S ONLINE UČEBNICÍ   

xxx

  ► TIŠTĚNÁ KNIHA  


Učebnice má udělenu doložku MŠMT pod č. j. MSMT-5624/2019-9.

Je určena pro pedagogická lycea, ekonomická lycea, zemědělské a lesnické obory, zdravotnické obory, školy zaměřené na bezpečnostně právní činnost a další.

Text učebnice je uspořádán do 11 kapitol.

Na levých stranách učebnice jsou zpracovány důležité poznatky, které by si žák měl osvojit.
Pravá strana učebnice obsahuje doplňující informace k poznatkům uváděným na straně levé. Jedná se o historické i aktuální zajímavosti, které se s učivem pojí; o obrázky, vzorce či schémata, které poznatky dobře ilustrují, a úlohy, které žákům napomohou ověřit si získané znalosti.

Na konci učebnice naleznete výsledky, řešení vybraných úloh a rejstřík.

Online verze je vhodná zejména pro vyučující a umožňuje například promítání učebnice přes projektor.

ISBN  978-80-88057-55-0