Chemie pro SOŠ nechemického zaměření

2. vydání (2022)
M. Čapek Adamec
a kolektiv

Učebnice poskytuje soubor poznatků o chemických látkách, jevech, zákonitostech a vztazích mezi nimi, který je vhodný pro výuku ve vzdělávací oblasti Přírodovědné vzdělávání – Chemické vzdělávání ve variantě A.

A5 / 184 stran

 

Chemie pro SOŠ nechemického zaměření

180 Kč

Skladem

Při odběru 20 ks obdržíte zdarma 1 ks navíc a online verzi učebnice.

Chemie pro SOŠ nechemického zaměření – online učebnice

400 Kč

Skladem

Ceny jsou včetně DPH

+ -

Ks

Vložit do košíku Otevřít na flexibooks

  Příklad ŠVP v souladu s členěním učebnice:

  – ke stažení ve formátu PDF
  – ke stažení ve formátu DOCX (Microsoft Word)


Učebnice má udělenu doložku MŠMT pod č. j. MSMT-5624/2019-9.

Je určena pro pedagogická lycea, ekonomická lycea, zemědělské a lesnické obory, zdravotnické obory, školy zaměřené na bezpečnostně právní činnost a další.

Text učebnice je uspořádán do 11 kapitol.

Na levých stranách učebnice jsou zpracovány důležité poznatky, které by si žák měl osvojit.
Pravá strana učebnice obsahuje doplňující informace k poznatkům uváděným na straně levé. Jedná se o historické i aktuální zajímavosti, které se s učivem pojí; o obrázky, vzorce či schémata, které poznatky dobře ilustrují, a úlohy, které žákům napomohou ověřit si získané znalosti.

Na konci učebnice naleznete výsledky, řešení vybraných úloh a rejstřík.

Ke každým 20 odebraným výtiskům obdržíte jeden výtisk zdarma navíc a online verzi učebnice.

Online verze obsahuje text tištěné knihy. Je vhodná zejména pro vyučující a umožňuje například promítání přes projektor (návod k aktivaci najdete zde).


ISBN  978-80-88057-93-2