Chemie 1

Obecná a anorganická chemie

1. vydání (2024)
M. Čapek Adamec, V. Čapková

Učebnice představuje první díl dvoudílné řady učebnic chemie pro čtyřletá gymnázia. Vychází z nejnovějších poznatků vědních oborů, které zasazuje do kontextu běžného života. Je zpracována v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia.

A4 / 168 stran 

Chemie 1

200 Kč

Skladem

Při odběru ke každým 20 ks obdržíte 1 ks zdarma navíc.

Ceny jsou včetně DPH

+ -

Ks

Vložit do košíku Otevřít na flexibooks

Učebnice je určena pro práci žáků pod vedením učitele.

Na začátku každé kapitoly je motivační text a přehled dovedností, k nimž studium dané kapitoly směřuje.

Hlavní text obsahuje také řešené příklady. Ve sloupci vedle hlavního textu jsou úlohy k zamyšlení určené k podpoře kritického myšlení. Mají sloužit jako podnět ke společné diskuzi a k posílení digitálních kompetencí žáků při vyhledávání a analýze informací z různých zdrojů i při prezentaci výsledků.

V závěru kapitoly je shrnutí probíraného učiva, klíčové pojmy, které slouží žákům ke kontrole, zda obsahu kapitoly porozuměli, a úlohy k procvičení učiva.

Výsledky úlohrejstřík najdete na konci učebnice.


Vyučující a zaměstnanci gymnázií a lyceí mohou do 31. 10. 2024 objednávat výhodněji ve speciální akci.

(pro bližší informace klikněte na obrázek)

               


ISBN  978-80-88473-19-0