Připravujeme – Základy biologie pro gymnázia


ZÁKLADY BIOLOGIE PRO GYMNÁZIA


Předpokládaná cena: 350 Kč

 

Termín vydání: léto 2024

Učebnice představuje moderní pohled na biologii přizpůsobený středoškolským studentům. Je složena ze 170 dvoustránkových kapitol.
Rozsahem je vhodná pro gymnázia a střední školy s časovou dotací biologie 2 hodiny týdně po dobu 3 let.

Učebnici recenzují desítky odborníků na jednotlivé biologické disciplíny, čímž zajištují soulad se současným biologickým poznáním.


Obecně lze říci, že stránka se dělí na dva sloupce: v levém sloupci je spíše teoretická část výkladu a v pravém sloupci praktické doložení teorie.
Závěr každé dvoustrany patří úkolůmprocvičování. Text doprovází celá řada originálních ilustrací a množství barevných fotografií.
V textu jsou různými barvami odlišeny důležité pojmy, druhy a vyšší kategorie organismů nebo významná jména.

Text je strukturován do řady kategorií. Pro přehlednost jsou jednotlivé kategorie textu označeny barevnou ikonkou, což umožňuje přizpůsobit výklad
potřebám a časovým možnostem jednotlivých škol (přehled všech symbolů použitých v učebnici najdete zde).

Rozšiřující informace mají symbol  , nejrůznější zajímavosti pak  .
Autor se nebojí přesahů do jiných oborů, a proto se v učebnici vyskytuje ikonka pro mezipředmětové vztahy.
Ikonka    představuje aplikaci poznatků o první pomoci a ochraně zdraví.
Možnost aktivního zapojení studentů podporují texty s ikonkou   a dále pak úkoly a procvičování  .
K propojování učiva obsaženého na různých místech učebnice slouží ikonky se šipkou, odkazující na jinou část učebnice či protější stranu  .

Do budoucna bude mít kniha i svou elektronickou verzi. Rozsah elektronických materiálů bude do značné míry záviset na zájmu o naše učebnice a také
na přáních a námětech vás vyučujících. Ikonky pro odkazy z elektronické verze    zařazujeme do učebnice již nyní.

BIOLOGIE V SOUVISLOSTECH

bližší informace zde


   

BIOLOGIE PRO 2. ROČNÍK GYMNÁZIÍ

do e-shopu