Připravujeme – Biologie v souvislostech


BIOLOGIE V SOUVISLOSTECH 1

 

Cena: 200 Kč

 

Termín vydání: srpen 2023

BIOLOGIE V SOUVISLOSTECH 2

 

Předpokládaná cena: 200 Kč

 

Termín vydání: duben 2025

PRACOVNÍ SEŠIT (pro obě učebnice)

 

Předpokládaná cena: 200 Kč

 

Termín vydání: léto 2025

BIOLOGIE V SOUVISLOSTECH 1 + PRACOVNÍ SEŠIT
(platí při nákupu přes nakladatelství EDUKO)

 

Předpokládaná cena: 300 Kč
(sleva 100 Kč)

 

K dispozici: léto 2025 

Učebnice představují moderní pohled na biologii přizpůsobený středoškolským studentům. Řada obsahuje 240 dvoustránkových kapitol.

Cílem učebnic je umožnit výklad biologie v souvislostech s aktivním zapojením studentů. K tomu slouží zvolený styl výkladu a rovněž
doprovodný pracovní sešit, v němž má student text z učebnic aplikovat na konkrétní problémy a také se z nich něco nového dozvědět.

Učebnici recenzují desítky odborníků na jednotlivé biologické disciplíny, čímž zajištují soulad se současným biologickým poznáním.

Časová dotace biologie minimálně 2 hodiny týdně po dobu 3 let.
 

Obecně lze říci, že první strana každé kapitoly obsahuje ústřední ilustraci. Z této ilustrace se zpravidla odvíjí výklad na první straně kapitoly.
Text doprovází celá řada originálních ilustrací a množství barevných fotografií. V textu jsou různými barvami zvýrazněny důležité pojmy, druhy a vyšší kategorie organismů nebo důležitá jména.

Pro přehlednost jsou některé kategorie textu označeny barevnou ikonkou.

Aby byla výuka biologie s našimi učebnicemi atraktivní, obsahují texty návody na jednoduché experimenty a pozorování doma i v přírodě  .
Nebojíme se přesahů do dalších přírodovědných oborů, ale i do dějepisu, literatury nebo matematiky. Na mezipředmětové vztahy upozorňuje ikonka .
Další ikonkou jsou označeny aplikace poznatků v první pomoci a ochraně zdraví   .
K propojování učiva obsaženého na různých místech učebnice slouží ikonky se šipkou, odkazující na jinou část učebnice či protější stranu .

Do budoucna bude mít kniha i svou online verzi. Rozsah elektronických materiálů bude do značné míry záviset na zájmu o naše učebnice a také
na přáních a námětech vás vyučujících. Ikonky pro odkazy z elektronické verze    zařazujeme do učebnice již nyní.

ZÁKLADY BIOLOGIE PRO GYMNÁZIA

bližší informace zde

      


BIOLOGIE V SOUVISLOSTECH 1

do e-shopu