Připravujeme – Biologie v souvislostech


BIOLOGIE V SOUVISLOSTECH 1 (2. vydání)

  Cena: 200 Kč   

Termín vydání: červenec 2024

V závěru učebnice budou vloženy procvičovací úlohy (zatím v rozsahu paralelně připravované učebnice Základy biologie pro gymnázia).
Tištěná učebnice bude obsahovat unikátní kód pro přístup k online verzi.


BIOLOGIE V SOUVISLOSTECH 2

  Předpokládaná cena: 200 Kč   

Termín vydání: léto 2025

V závěru učebnice budou vloženy procvičovací úlohy (zatím v rozsahu paralelně připravované učebnice Základy biologie pro gymnázia).
 

Učebnice představují moderní pohled na biologii přizpůsobený středoškolským studentům. Řada obsahuje 240 dvoustránkových kapitol.

Cílem učebnic je umožnit výklad biologie v souvislostech s aktivním zapojením studentů. K tomu slouží zvolený styl výkladu a rovněž
pracovní listy, v nichž má student text z učebnic aplikovat na konkrétní problémy a také se z nich něco nového dozvědět. Realizace pracovních listů se připravuje na rok 2026.

Učebnici recenzují desítky odborníků na jednotlivé biologické disciplíny, čímž zajištují soulad se současným biologickým poznáním.

Časová dotace biologie minimálně 2 hodiny týdně po dobu 3 let.
 

Obecně lze říci, že první strana každé kapitoly obsahuje ústřední ilustraci. Z této ilustrace se zpravidla odvíjí výklad na první straně kapitoly.
Text doprovází celá řada originálních ilustrací a množství barevných fotografií. V textu jsou různými barvami zvýrazněny důležité pojmy, druhy a vyšší kategorie organismů nebo důležitá jména.

Pro přehlednost jsou některé kategorie textu označeny barevnou ikonkou.

Aby byla výuka biologie s našimi učebnicemi atraktivní, obsahují texty návody na jednoduché experimenty a pozorování doma i v přírodě  .
Nebojíme se přesahů do dalších přírodovědných oborů, ale i do dějepisu, literatury nebo matematiky. Na mezipředmětové vztahy upozorňuje ikonka .
Další ikonkou jsou označeny aplikace poznatků v první pomoci a ochraně zdraví   .
K propojování učiva obsaženého na různých místech učebnice slouží ikonky se šipkou, odkazující na jinou část učebnice či protější stranu .

Pro obě učebnice počítáme s online verzí. Rozsah elektronických materiálů bude do značné míry záviset na zájmu o ně a také na přáních a námětech vás vyučujících. Ikonky pro odkazy z online verze    jsou zařazeny i v tištěných knihách.

ZÁKLADY BIOLOGIE PRO GYMNÁZIA

do e-shopu

      


BIOLOGIE V SOUVISLOSTECH 1

do e-shopu