Právo v hospodářské praxi (16 h) – seminář na klíč

OBSAH SEMINÁŘE:

PRVNÍ DEN (8 h)

 • Vývoj právní úpravy dodavatelsko-odběratelských vztahů od 60. let 20. století 
 • Rekodifikace soukromého práva v roce 2012
 • Právní úprava podnikání od roku 2014 
 • Živnostenské právo
 • Obchodní rejstřík
 • Právní úprava podnikání v NOZ 
 • Zákon o obchodních korporacích 

DRUHÝ DEN (8 h)

 • Právnické osoby podle NOZ
 • Neziskové organizace
 • Závazkové vztahy v podnikání
 • Hospodářská soutěž
 • Řešení obchodní sporů


ČASOVÁ DOTACE: 
16 výukových hodin (45 min) + přestávky

LEKTOR:  JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. (bližší informace zde)

POČET ÚČASTNÍKŮ:  seminář je určen již pro 3 vyučující.

VHODNÁ VARIANTA ŠABLONY:  f) Výchova k podnikavosti

AKREDITACE:  seminář je akreditován pod číslem MSMT-8260/2019-2-270.

CENA:  celková cena semináře na klíč s dotací 16 hodin činí 9 800 Kč.

Navíc od nakladatelství EDUKO obdržíte dva bonusy – učebnice nakladatelství podle vlastního výběru v hodnotě 500 Kč a přístup pro Vaši školu na jeden rok do elektronické sekce Právo na portále e-EDUKO.

TERMÍNY A REGISTRACE:

Pro úspěšnou registraci semináře je třeba vyplnit a odeslat REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ níže na stránce.

V následujícím kalendáři jsou uvedeny volné termíny lektora. Vyberte si prosím dva z nich a tyto termíny napište do registračního formuláře pod kalendářem. Navrhněte si také vhodný začátek semináře podle vašich potřeb. Poté vás budeme e-mailem kontaktovat a potvrdíme konání semináře.


REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ:
Odesláním formuláře potvrzuji seznámení se s informacemi o zpracování osobních údajů.
1
Škola:
*
 
2
Objednávající – jméno a příjmení:
*
 
3
Zvolená data semináře Právo v hospodářské praxi:
*
 
4
Preferovaná doba začátku semináře:
*
 
5
E-mail objednávajícího:
*
 
6

Jména, příjmení, tituly a data narození zájemců o seminář (nutné pro osvědčení) – včetně objednávajícího, pokud se semináře účastní:


*
 
7
Poznámka (pokud nám chcete ještě něco sdělit):