Obchodní podmínky

obchodní společnosti EDUKO nakladatelství, s. r. o.

se sídlem: Horkého 2209/4, Modřany, 143 00 Praha 4, IČ: 283 63 591
zapsané v obchodním rejstříku vedeném  Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 136 268
pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu umístěného na adrese
www.eduko.cz

Objednání

Objednání zboží probíhá standardním způsobem v e-shopu. Pro správné vyřízení objednávky jsou v objednacím formuláři zvýrazněna povinná pole. V případě, že zboží objednává škola či jiná instituce, je nutno vyplnit název a adresu.
Ceny poštovného najdete zde.

Každá objednávka učiněná v našem e-shopu je považována za závaznou a vztahují se na ni ustanovení o uzavření kupní smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Objednané zboží zůstává majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení zboží kupujícím.

Vyřízení objednávky

Při standardním průběhu vyřízení objednávky probíhá komunikace mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-shopu. Kupující obdrží potvrzující e-mail.

Dodací lhůta je zpravidla do 5 pracovních dnů. V průběhu září realizujeme hromadné rozvozy objednávek školám.

V případě, že zjistíme, že některý z objednaných titulů je náhle rozebrán, budeme vás kontaktovat e-mailem a nabídneme další možnosti postupu (změna objednávky, dodání v náhradním termínu, storno a vrácení peněz).

Zboží je odesíláno prostřednictvím dopravce (nejčastěji PPL)  v neporušeném obalu, který je uzpůsoben charakteru zboží a zabraňuje jeho poškození. V zásilce je přiložena faktura plnící funkci daňového a reklamačního dokladu.
V případě hromadného rozvozu dodáváme zásilku přímo do sídla zákazníka v obalu dodávaném tiskárnou.

Převzetí zboží

Je třeba, aby zákazník v okamžiku přebírání zásilky provedl kontrolu dodaných kusů a neporušenosti obalu. Pokud převezme zásilku bez ověření počtu dodaných kusů, není možno řešit následné reklamace. Pokud převezme zjevně poškozenou zásilku, je nutno uplatňovat případnou reklamaci u dopravce.

Odstoupení od kupní smlouvy

Zákazník má v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu právo na zrušení kupní smlouvy a vrácení zboží bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.
Zboží nesmí vykazovat známky použití, nesmí být jakkoliv poškozeno a musí být vráceno včetně všech dokumentů a s uvedením čísla účtu kupujícího. Zboží lze poslat řádně zabalené doporučenou zásilkou na adresu nakladatelství.

Zásilka bude překontrolována  a následně bude vyplacena částka (kupní cena knih) na číslo bankovního účtu uvedené kupujícím v této zásilce.
U objednávek zaplacených přes platební bránu nebo převodem bude částka vrácena na účet, ze kterého byla původně uhrazena.

Jak reklamovat vadné výtisky

Zjistíte-li vadný výtisk, popište závadu a pošlete zprávu e-mailem na adresu eduko@eduko.cz. Výtisk zašlete poštou na naši adresu a obdržíte zpět nový.

Školy mohou informovat o vadných výtiscích e-mailem a vadné výtisky předat dodatečně na seminářích.