Občanskoprávní přehled pro školu i pro život – seminář na klíč

OBSAH SEMINÁŘE:

Věci státoobčanské

     MATRIKA, MATRIČNÍ UDÁLOSTI

 • Narození dítěte
 • Uzavření manželství
 • Rozvod manželství
 • Registrované partnerství
 • Úmrtí v rodině

     DOKLADY

 • Občanský průkaz
 • Cestovní doklady
 • Řidičský průkaz
 • Další vybrané doklady (zbrojní průkaz, rybářský lístek, atd.)

Obecní a krajské úřady 

 • Samostatná, přenesená a rozšířená působnost obcí a krajů
 • Vidimace a legalizace
 • Živnostenská správa
 • Stavební úřady

Zdravotnictví v ČR 

 • Přehled
 • Typy zařízení 
 • Financování (úhrada)
 • Revizní a posudkový lékař
 • Ochrana veřejného zdraví (hygiena, očkování, atd.)

Sociální zabezpečení v ČR 

 • Státní sociální podpora
 • Státní (sociální) pojištění – důchodové, nemocenské, podpora v nezaměstnanosti
 • Sociální služby
 • Pomoc v hmotné nouzi
 • Osoby se zdravotním postižením


ČASOVÁ DOTACE – PREZENČNÍ SEMINÁŘ: 
8 výukových hodin (45 min) + přestávky

WEBINÁŘ:  8 výukových hodin (45 min) ve dvou dnech (vždy dva 90minutové bloky)
                     Výuka bude probíhat na platformě MS Teams, nebo jiné (po dohodě)

LEKTOR:  Ing. Jana Macháčková (bližší informace zde)

VHODNÁ VARIANTA ŠABLONY:  f) Výchova k podnikavosti

Šablony EU umožňují uspořádat seminář přímo u vás ve škole, a to již pro tři účastníky.

AKREDITACE:  seminář je akreditován pod číslem MSMT-40003/2020-2-912. 

CENA:  celková cena semináře na klíč s dotací 8 hodin činí 5 500 Kč.

Navíc od nakladatelství EDUKO obdržíte bonus – učebnice nakladatelství podle vlastního výběru v hodnotě 500 Kč.

Seminář je určen pro malé skupiny odborných pedagogů.

TERMÍNY A REGISTRACE:

Pro úspěšnou registraci semináře je třeba vyplnit a odeslat REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ níže na stránce.

V následujícím kalendáři jsou uvedeny volné termíny lektorky. Vyberte si prosím jeden z nich (pro webinář dva) a tento termín/tyto termíny napište do registračního formuláře pod kalendářem. Navrhněte také vhodný začátek semináře podle vašich potřeb. Poté vás budeme e-mailem kontaktovat a potvrdíme konání semináře.


REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ:
Odesláním formuláře potvrzuji seznámení se s informacemi o zpracování osobních údajů.
1
Škola:
*
 
2
Objednávající – jméno a příjmení:
*
 
3
E-mail objednávajícího:
*
 
4
Forma semináře Občanskoprávní přehled pro školu i pro život:

*
 
5
Zvolené datum/data semináře:
*
 
6
Preferovaná doba začátku semináře:
*
 
7

Jména, příjmení, tituly a data narození zájemců o seminář (nutné pro osvědčení) – včetně objednávajícího, pokud se semináře účastní:


*
 
8
Poznámka (pokud nám chcete sdělit něco bližšího):