O učebnicích

Nakladatelství EDUKO vzniklo v roce 2008 s cílem vydávat učebnice ekonomiky pro střední školy a poskytovat učitelům ekonomiky další servis – zveřejňovat aktualizace učebnic a na seminářích je seznamovat s nejnovějšími trendy ve výuce ekonomiky.


Kompletní sada učebnic pro obchodní akademie a ostatní střední školy s ekonomicky zaměřenými obory byla kompletně inovována. Nyní obsahuje 4 učebnice v tištěné i v elektronické verzi.
Učebnice v tištěné verzi obsahují i cvičení. Učebnice v elektronické verzi obsahuje rozšiřující materiály a cvičení.


Učebnice Ekonomika - ekonomická a finanční gramotnost pro SŠ je určena pro školy s neekonomickými obory, kde se dotace výuky pohybuje kolem 3 hodin týdně za dobu studia.

Učebnice Ekonomika pro gymnázia obsahuje vše potřebné, co předepisuje RVP pro gymnázia, maturitní katalogy pro oblast Občanský a společenskovědní základ v základní i vyšší úrovni a je přizpůsobena obsahu testů SCIO.

Učebnice Ekonomika nejen k maturitě je přehledem látky ekonomiky pro střední školy. Obsahuje především výklad látky a ponechává vyučujícímu prostor, aby zvolil adekvátní výukové metody. Zároveň může sloužit jako základní učebnice pro obor ekonomické lyceum.

Učebnice Ekonomika pro SOU je určena především pro učební obory. Může ale sloužit i jako základní učebnice ekonomiky pro neekonomické obory ostatních středních škol. Autorka pro tuto učebnici zvolila výklad formou komunikace učitele a studentů.

Učebnice práva - byli jsme první, kteří vydali učebnici práva podle nového občanského zákoníku. V elektronické sekci najdete prezentace, procvičování, testy, hry a příklady z právní praxe doplněné názorem autora včetně otázek a odpovědí.

Od roku 2015 také vydáváme vybrané učebnice pro předškoláky.   

Jsme akreditovaným střediskem pro další vzdělávání pedagogických pracovníků – rozhodnutí MŠMT č. j. 201/2011-25.