Novinky

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 – NOVÉ TITULY A AKTUALIZACE


Chemie pro SOŠ nechemického zaměření

Učebnice je určena pro pedagogická lycea, ekonomická lycea, zemědělské a lesnické obory, zdravotnické obory,
školy zaměřené na bezpečnostně právní činnost a další.

Výklad je obohacen o historické i aktuální zajímavosti, obrázky, vzorce či schémata a rovněž o úlohy, které žákům
pomohou ověřit si získané znalosti.

Bližší informace včetně ukázek z učebnice naleznete v našem e-shopu. 

Ekonomika – ekonomická a finanční gramotnost

V roce 2019 bude učebnice zcela nově vysazena. Bude tedy pro studenty přehlednější a nyní i plnobarevná.
Učebnice bude rovněž aktualizována a částečně přepracována.

Kniha je určena pro střední školy, které nemají ekonomické zaměření – odborné školy.

V doprodeji je zlevněné vydání roku 2018.

Vydání 2019 bude skladem na začátku srpna.

Právo pro střední školy


Vydání roku 2019 je obohaceno o procvičovací úlohy.
V dotazníkovém šetření mezi 110 vyučujícími se plných 96 % přiklonilo k preferenci mít v učebnici procvičování.

Bližší informace včetně ukázek z učebnice naleznete v našem e-shopu.


V doprodeji je zlevněné vydání roku 2018.


Průvodce světem práva – bezpečnostně právní činnost

Specializovaná učebnice pro studijní obor 68-42-M/01.
Papírovou učebnicí získáte rovněž učebnici elektronickou.

Skladem ve druhé polovině srpna.

Průvodce světem práva – veřejná správa

Aktualizace stávající učebnice, elektronická učebnice bude obsahovat prokliky na zákony.

Vydání 2019 bude skladem ve druhé polovině srpna.

Ekonomika – pro ekonomicky zaměřené obory středních škol


Ve školním roce 2019/20 bude poprvé dostupná kompletní řada našich učebnic Ekonomika – pro ekonomicky zaměřené obory SŠ
včetně kompletních elektronických verzí.

Učebnice mají nově udělenu doložku MŠMT ČR č. j. MSMT-5247/2019-9.

Díl 1+2 spojuje obsah 1. a 2. dílu do jedné knihy.

Vydání 2019 budou dostupná během července (díly 1, 2, 1+2), resp. počátkem srpna (díly 3 a 4).

Ekonomika nejen k maturitě, Ekonomika pro gymnázia


V létě 2019 dojde k aktualizaci obou učebnic.

Nová vydání budou skladem v průběhu srpna.