Novinky

  SEMINÁŘE

 


ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

Na webu nyní najdete kompletní nabídku seminářů pro aktuální školní rok:

Pokud uvažujete o financování seminářů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
můžete se podívat na přehled doporučených šablon zde.


  UČEBNICE

 


NOVÉ TITULY A AKTUALIZACE 2019/2020


Chemie pro SOŠ nechemického zaměření

Učebnice je určena pro pedagogická lycea, ekonomická lycea, zemědělské a lesnické obory, zdravotnické obory,
školy zaměřené na bezpečnostně právní činnost a další.

Výklad je obohacen o historické i aktuální zajímavosti, obrázky, vzorce či schémata a rovněž o úlohy, které žákům
pomohou ověřit si získané znalosti.

SKLADEM – bližší informace včetně ukázek z učebnice naleznete v našem e-shopu. 

Ekonomika – ekonomická a finanční gramotnost

V roce 2019 bude učebnice zcela nově vysazena. Bude tedy pro studenty přehlednější a nyní i plnobarevná.
Učebnice bude rovněž aktualizována a částečně přepracována.

Kniha je určena pro střední školy, které nemají ekonomické zaměření – odborné školy.

SKLADEM – bližší informace a ukázky z učebnice naleznete v našem e-shopu.

Právo pro střední školy


Vydání roku 2019 je obohaceno o procvičovací úlohy.
V dotazníkovém šetření mezi 110 vyučujícími se plných 96 % přiklonilo k preferenci mít v učebnici procvičování.

Vysledky procvičovacích úloh najdete v elektronické sekci e-EDUKO.

SKLADEM – bližší informace včetně ukázek z učebnice naleznete v našem e-shopu.

Průvodce světem práva – bezpečnostně právní činnost

Specializovaná učebnice pro studijní obor 68-42-M/01.
Kapitola Trestní právo vyšla v letošním roce jako samostatná publikace – SKLADEM.
Papírovou učebnicí získáte rovněž učebnici elektronickou.

Základní učebnice SKLADEM včetně elektronické verze – bližší informace zde. 

Průvodce světem práva – veřejná správa

Aktualizace stávající učebnice, elektronická učebnice bude obsahovat prokliky na zákony.

SKLADEM včetně elektronické verze – bližší informace včetně ukázek z učebnice naleznete v našem e-shopu. 


Ekonomika – pro ekonomicky zaměřené obory středních škol


Ve školním roce 2019/20 je poprvé dostupná kompletní řada našich učebnic Ekonomika – pro ekonomicky zaměřené
obory SŠ včetně kompletních elektronických verzí.

Učebnice mají nově udělenu doložku MŠMT ČR č. j. MSMT-5247/2019-9.

Díl 1+2 spojuje obsah 1. a 2. dílu do jedné knihy.

Tištěné učebnice jsou vyprodány, k dispozici jsou elektronické verze.

Ekonomika nejen k maturitě, Ekonomika pro gymnázia


V létě 2019 byly obě učebnice aktualizovány.

SKLADEM – více zde.