Novinky 2023


NOVÉ UČEBNICE BIOLOGIE – ČERVENEC 2023

Biologie v souvislostech I


Učebnice obsahuje 120 dvoustránkových kapitol, které pokrývají učivo
od obecné biologie přes botaniku po zoologii. Představuje moderní pohled
na biologii přizpůsobený studentům gymnázií a přírodovědných lyceí.

Kromě tištěné knihy připravujeme na podzim také rozšířenou
elektronickou online verzi (k zakoupení samostatně).

● více informací
● přejít do e-shopu

Biologie pro 2. ročník gymnázií


Učebnice obsahuje 52 dvoustránkových kapitol celku Zoologie. Vychází z připravované učebnice
Základy biologie pro gymnázia. Navazuje na loni vydanou učebnici Biologie pro 1. ročník.

Předpokládáme, že novou učebnici budou moci studenti využít bez ohledu na to, zda pracovali
s 1. dílem, či nikoli.

● více informací
● přejít do e-shopu


UČEBNICE PÍSEMNÉ A ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 2023

Písemná a elektronická komunikace 1 – desetiprstová hmatová metoda


Minulá vydání učebnice byla zaměřena na všeobecná pravidla a nácvik psaní písmen po řadách
(horizontální metoda). V roce 2023 byla učebnice rozšířena o jednu kapitolu, která obsahuje 16 stran
nácviku psaní písmen podle prstů (vertikální metoda).
Obě tyto metody se vhodně doplňují.

Tištěná i elektronická online verze učebnice je k dispozici.

● přejít do e-shopu

Písemná a elektronická komunikace 2 – obchodní, úřední a jiná korespondence

Připravujeme aktualizované vydání 2023.

Tištěná i elektronická online verze učebnice bude dostupná koncem března.


AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE EKONOMIKY A PRÁVA – LÉTO 2023
.