Návod k používání online učebnic – vydání 2021

V únoru 2022 byl ukončen provoz pilotní verze online čtečky flexibooks, která byla nahrazena novou verzí.

Informace k přechodu z pilotní verze na verzi novou najdete na této stránce.

  • Návod k používání online učebnic je rozdělen na tři části.
  • Nyní se nacházíte v první z nich:

  REGISTRACE

 

AKTIVACE
KNIHY

 
 

FUNKCE
ONLINE ČTEČKYDříve než budete moci používat online učebnice, je třeba zaregistrovat se na webu flexibooks.
(Pokud jste se zaregistrovali již v minulosti, přejděte prosím ke kroku AKTIVACE KNIHY.)

Registrační formulář je k dispozici na stránce https://flexibooks.cz/Zadejte nejprve e-mailovou adresu a v dalším kroku vyplňte údaje na svém profilu.

Zadané údaje můžete kdykoliv zpětně doplňovat a upravovat po přihlášení k vašemu účtu.  REGISTRACE

 

AKTIVACE
KNIHY

 
 

FUNKCE
ONLINE ČTEČKY