Návod ke stažení elektronické učebnice

1. krok: Re­gis­tra­ce – pro stažení elektronické knihy musíte být PŘIHLÁŠENI

Na webu Fle­xi­books klikněte v pravém horním ro­hu na „PŘIHLÁŠENÍ“. Poté se ocit­ne­te v re­gis­t­račním for­muláři pro nového uživa­te­le. Zde vy­plňte všech­ny úda­je oz­načené hvězdičkou. Osobní úda­je můžete kdy­ko­liv zpětně do­plňovat a upra­vo­vat. Po vy­plnění všech potřebných údajů klikněte na tlačítko “do­končit re­gis­tra­ci”. Právě jste vy­tvořili váš účet, gra­tu­lu­je­me!Poznámka: Pokud jste se již v minulosti na stránkách Flexibooks registroval(a), pak zadáváte pouze vaše uživatelské jméno a heslo.

2. krok: Stažení čtečky Flexibooks

Ke čtení vašich e-knih bu­de­te potřebo­vat čtečku Fle­xi­books, díky které si užije­te řadu zajímavých funkcí. Do­stupná je pro počítače, table­ty a no­te­boo­ky s ope­račním systémem Win­dows, iOS a An­dro­id. Klikněte te­dy v levé horní části webu na „JAK ČÍST“. Poté se do­sta­ne­te na stránku, na které si stačí vy­brat, na jakém zařízení chce­te naše e-kni­hy číst. Okamžitě se zahájí sta­hování čtečky e-knih Fle­xi­books, kte­rou na­in­sta­lu­je­te přesně pod­le in­strukcí.Pozor: instalace software (čtečky) je obvykle na školních počítačích umožněna pouze správci počítačové sítě. Požádejte tedy správce školní sítě o instalaci čtečky.

3. krok: Stažení učebnice – využití poukazu

Každá papírová učebnice má na vnitřní straně obálky aktivační kód. Aktivační kód Vám umožňuje stáhnutí elektronické učebnice zdarma.
NENÍ TŘEBA VYHLEDÁVAT KONKRÉTNÍ UČEBNICI V e-SHOPU Flexibooks.
V horní části webu Flexibooks  stačí klik­nout na tlačítko „VYUŽÍT POUKAZ“. Poté vložte kód po­u­ka­zu, který se nachází na druhé straně obálky, a klikněte na tlačítko „AK­TI­VO­VAT KNI­HU“. E-kni­ha se po­sléze zob­razí ve vašem účtu a po přihlášení do čtečky Fle­xi­books také ve vaší kni­hovně.Pozor: aktivační kód je licencován na jednoho uživatele. Uplatnit aktivační kód tedy může pouze jeden uživatel.

Poznámka: Pro využití poukazu a stažení knihy je nutné být přihlášen tak, aby se vaše jméno mohlo spojit s jedinečným aktivačním kódem.
Pro podrobnější informace navštivte stránky https://flexibooks.cz/.

Elektronické knihy EDUKO

Postupně rozšiřujeme počty knih, které nabízíme i v elektronické podobě. Které z knih nabízíme a jejich popis si můžete prohlédnout v sekci Naše knihy – Flexibooks. 

Zákaznická podpora elektronické učebnice Flexibooks

Pokud potřebujete poradit ohledně instalace čtečky, elektronických učebnic, platnosti aktivačního kódu apod., telefonujte na číslo +420 377 430 323 (linka funguje v pracovní dny od 8 do 16) nebo pošlete dotaz e-mailem na info@flexibooks.cz