Moderní marketingové techniky

OBSAH SEMINÁŘE:

  • Základní marketingové koncepty (podnikatelské koncepce) a příklady jejich použití v dnešní době
  • Marketingový mix a jeho nástroje v dnešní době
  • Moderní marketingové techniky a příklady jejich použití
  • Digitální komunikační techniky
  • Marketing a sociální sítě


ČASOVÁ DOTACE:  8 výukových hodin (45 min) + přestávky

LEKTOR:  Ing. Jana Macháčková (bližší informace zde)

VHODNÁ VARIANTA ŠABLONY:  f) Výchova k podnikavosti

AKREDITACE:  seminář je akreditován pod číslem MSMT-22625/2017-1-839

CENA:  za 8 výukových hodin (45 min) + přestávky činí 1 000 Kč.


TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:  

Seminář se koná v nových prostorech, v karlínském centru METEOR (budova C, 3. patro, společnost OTIDEA). Objekt se nachází přímo u výstupu z metra, stanice Křižíkova (trasa B).

  PRAHA   Út  4. 6. 2019  9:00–16:00   budova METEOR C, OTIDEA, Thámova 681/32, Praha 8  (mapa zde)


Seminář je plně obsazen, online registrace byla uzavřena.