Moderní marketingové techniky

OBSAH WEBINÁŘE:

  • Základní marketingové koncepty (podnikatelské koncepce) a příklady jejich použití v dnešní době
  • Marketingový mix a jeho nástroje v dnešní době
  • Moderní marketingové techniky a příklady jejich použití
  • Digitální komunikační techniky
  • Marketing a sociální sítě


ČASOVÁ DOTACE:  8 výukových hodin

LEKTOR:  Ing. Jana Macháčková (bližší informace zde)

VHODNÁ VARIANTA ŠABLONY:  f) Výchova k podnikavosti

AKREDITACE:  seminář je akreditován pod číslem MSMT-40003/2020-2-912. 

TERMÍNY:  22. a 23. 3. 2021 vždy od 9.00 do 13.00 h

CENA:  1 000 Kč


Webinář se uskuteční v prostředí Google Meet.
Osvědčení o jeho absolvování a fakturu k úhradě účastnického poplatku zašleme účastníkům po skončení webináře e-mailem.


Webinář je obsazen, online registrace byla ukončena.