Moderní marketingové techniky

OBSAH WEBINÁŘE:

  • Základní marketingové koncepty (podnikatelské koncepce) a příklady jejich použití v dnešní době
  • Marketingový mix a jeho nástroje v dnešní době
  • Moderní marketingové techniky a příklady jejich použití
  • Digitální komunikační techniky
  • Marketing a sociální sítě


ČASOVÁ DOTACE:  8 výukových hodin

LEKTOR:  Ing. Jana Macháčková (bližší informace zde)

VHODNÁ VARIANTA ŠABLONY:  f) Výchova k podnikavosti

AKREDITACE:  seminář je na reakreditaci, udělení akreditace očekáváme koncem listopadu 2020. 

TERMÍNY:  22. a 23. 3. 2021 vždy od 9.00 do 13.00 h

CENA:  1 000 Kč


Webinář se uskuteční v prostředí Google Meet.
Fakturu k úhradě účastnického poplatku a osvědčení o absolvování webináře zašleme účastníkům po jeho skončení e-mailem.


FORMULÁŘ PRO REGISTRACI:

Odesláním formuláře potvrzuji seznámení se s informacemi o zpracování osobních údajů.
1
Škola:
*
 
2
Jméno, příjmení a titul(y):
*
 
3
Datum narození (nutné pro vydání osvědčení):
*
 
4
E-mail:
*
 
5
Telefon:
*