Moderní marketingové techniky

OBSAH SEMINÁŘE:

  • Základní marketingové koncepty (podnikatelské koncepce) a příklady jejich použití v dnešní době
  • Marketingový mix a jeho nástroje v dnešní době
  • Moderní marketingové techniky a příklady jejich použití
  • Digitální komunikační techniky
  • Marketing a sociální sítě


ČASOVÁ DOTACE:
  8 výukových hodin

LEKTOR:  Ing. Jana Macháčková (bližší informace zde)

AKREDITACE:  MŠMT se vzdalo práva udělovat seminářům akreditace.

Za kvalitu semináře tak odpovídá pouze pořádající a lektoři. Pro nakladatelství EDUKO se nic nemění a budeme se stále snažit, aby semináře byly pro vás zajímavé a přínosné.

Poznámka: Akreditace není třeba ani pro účastníky využívající šablony v programu OP JAK.