Lektorka Ing. Jana Macháčková

PROFESNÍ ORIENTACE

V letech 2005–2016 vyučovala na SOŠ pro administrativu EU v Praze 9-Horních Počernicích předměty: veřejná správa, ekonomika, veřejné finance, personální management, marketing, firemní kultura, evropská integrace, praktikum z veřejné správy. Spolupodílela se na tvorbě ŠVP a na organizaci praktických i ústních maturitních zkoušek. Plnila také roli zavádějícího učitele začínajících pedagogů.

Od roku 2011 pro studenty různých vysokých škol provádí mentoring při jejich odborné praxi ve škole (náslechy, hodnocení, zpětná vazba).

V současné době vyučuje ekonomiku, management a marketing na Střední škole mediální grafiky a tisku v Praze 9-Letňanech.

Od roku 2017 se věnuje soukromé výuce. Připravuje žáky k přijímacím zkouškám a k praktickým maturitním zkouškám a vede semináře pro pedagogy.

 

Reference na vedení semináře

„Ze semináře jsem si odnesla ujasnění základních pojmů, umožnil mi utřídit dosavadní znalosti a získala jsem celkový přehled.“

       Ing. Alena Diblíková, OA, VOŠ cestovního ruchu a JŠ Karlovy Vary
        (skupinový seminář Veřejné finance a neziskový sektor národního hospodářství, únor 2019, Praha)


„Děkuji za velmi přínosný seminář, který byl zaměřený hlavně do praxe. Těším se na další seminář s paní lektorkou Macháčkovou.“

       Mgr. Veronika Ptáčková, Gymnázium Pardubice
        (skupinový seminář Současný management pro vyučující ZSV, říjen 2018, Praha)


„Užitečný interaktivní seminář, který zaujme. Výborně strukturovaný, poskytl aktuální informace z oblasti moderních marketingových technik.“

      Ing. Helena Janegová, zástupce ředitele pro ekonomiku, VOŠMO a OA Jablonec nad Nisou
       (seminář na klíč Moderní marketingové techniky, leden 2018, Jablonec nad Nisou)