Lektor JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

PROFESNÍ ORIENTACE

Vystudoval Obchodní fakultu VŠE v Praze a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, titul kandidáta věd obhájil na VŠE v Praze.

Většinu své dosavadní profesní kariéry prožil ve vrcholných funkcích managementu velkých firem terciální sféry. Působil v oblasti zdravotnictví (generální ředitel lázní, ředitel nemocnice, ředitel Ligy proti rakovině), v oblasti obchodu (ekonomický náměstek a ředitel podniku Potraviny), kultury (ekonomický náměstek Paláce kultury Praha) a zábavy (předseda správní rady kasina).

Posledních 15 let působí v akademické oblasti (vysokoškolský pedagog, vedoucí katedry práva, prorektor).

Je autorem několika publikací z oblasti práva, ekonomiky a veřejné správy a autorem mnoha odborných článků.