Korporátní právo – seminář na klíč

OBSAH SEMINÁŘE:

  • Vývoj právní úpravy dodavatelsko-odběratelských vztahů od 60. let 20. století  
  • Rekodifikace soukromého práva v roce 2012
  • Právní úprava podnikání od roku 2014
  • Živnostenské právo
  • Obchodní rejstřík
  • Právní úprava podnikání v NOZ
  • Zákon o obchodních korporacích


ČASOVÁ DOTACE: 
8 výukových hodin (45 min) + přestávky

LEKTOR:  JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. (bližší informace zde)

POČET ÚČASTNÍKŮ:  seminář je určen již pro 3 vyučující.

VHODNÁ VARIANTA ŠABLONY:  f) Výchova k podnikavosti 

AKREDITACE:  seminář je akreditován pod číslem MSMT-8260/2019-2-270. 

CENA:  celková cena semináře na klíč s dotací 8 hodin činí 5 500 Kč

Navíc od nakladatelství EDUKO obdržíte dva bonusy – učebnice nakladatelství podle vlastního výběru v hodnotě 500 Kč a přístup pro Vaši školu na jeden rok do elektronické sekce Právo na portále e-EDUKO.

TERMÍNY A REGISTRACE:

Pro úspěšnou registraci semináře je třeba vyplnit a odeslat REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ níže na stránce.

V následujícím kalendáři jsou uvedeny volné termíny lektora. Vyberte si prosím jeden z nich a tento termín napište do registračního formuláře pod kalendářem. Navrhněte si také vhodný začátek semináře podle vašich potřeb. Poté vás budeme e-mailem kontaktovat a potvrdíme konání semináře.


REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ:
Odesláním formuláře potvrzuji seznámení se s informacemi o zpracování osobních údajů.
1
Škola:
*
 
2
Objednávající – jméno a příjmení:
*
 
3
Zvolené datum semináře Korporátní právo:
*
 
4
Preferovaná doba začátku semináře:
*
 
5
E-mail objednávajícího:
*
 
6

Jména, příjmení, tituly a data narození zájemců o seminář (nutné pro osvědčení) – včetně objednávajícího, pokud se semináře účastní:


*
 
7
Poznámka (pokud nám chcete sdělit něco bližšího):