Investování na finančních trzích

OBSAH SEMINÁŘE:

  • Peníze, jejich význam a cena.
    Bankovní systém a centrální banka.
  • Monetární politika centrální banky.
  • Základní principy investování (vztah výnosu a inflace, vztah výnosu a rizika, vztah likvidity a rizika, investiční portfolio a jeho diverzifikace, investiční horizont ad.)
  • Finanční trhy, druhy finančních trhů a možné směry investování.
  • Obchodní banky – podstata fungování, základní přehled produktů s důrazem na depozitní produkty.
  • Cenné papíry a investování do cenných papírů (s důrazem na akcie, dluhopisy a podílové listy).
  • Devizové trhy a devizové kurzy.


ČASOVÁ DOTACE:
  8 výukových hodin

LEKTOR:   Ing. Petr Barbora  (bližší informace zde)

AKREDITACE:  Seminář je akreditován pod číslem MSMT-846/2023-4-37.