Učebnice pro školní rok 2021/2022


AKTUALIZOVANÁ VYDÁNÍ

V letošních aktualizacích učebnic ekonomiky budou plně zapracovány aktualizace rámcových vzdělávacích programů,
platné od září 2022.
Jedná se o obory obchodní akademie, ekonomické lyceum, ale rovněž o obory, které nemají ekonomické zaměření.

Ekonomika nejen k maturitě
 

Učebnice je vhodná zejména pro Ekonomická lycea a pro školy s rozšířenou výukou ekonomiky.
Lze ji využít jako vhodný materiál pro přípravu k maturitní zkoušce.

Přepracované vydání 2021 má nově formát A4 a novou přehlednější grafickou úpravu.
Připravujeme rovněž elektronickou online verzi (zdarma ke každým 20 odebraným výtiskům).

Tištěné vydání 2021 bude dostupné v červenci, online verze v srpnu.

Ekonomika – pro ekonomicky zaměřené obory středních škol


Pro nový školní rok aktualizujeme všechny díly naší řady Ekonomika – pro ekonomicky zaměřené obory SŠ,
včetně elektronických verzí (získáte je zdarma ke každé tištěné učebnici).

Učebnice mají udělenu doložku MŠMT ČR č. j. MSMT-5247/2019-9.

Díl 1+2 spojuje obsah 1. a 2. dílu do jedné knihy.

Autorský tým nově posílil Ing. Radek Maxa, Ph.D., s nímž spolupracujeme na rozšíření elektronické verze kapitoly
Management ve 4. dílu.

Učebnice budou dostupné během července (díly 1, 1+2 a 2), resp. srpna (díly 3 a 4).

Ekonomika – ekonomická a finanční gramotnost


Učebnice je určena pro střední školy, které nemají ekonomické zaměření – odborné školy.

V roce 2019 byla nově vysazena a částečně přepracována. Má udělenu doložku MŠMT
č. j. MSMT-22712/2020-19. Pro nový školní rok bude aktualizována.

Při nákupu 20 či více kusů obdržíte zdarma přístup k elektronické online verzi učebnice.

Vydání 2021 bude dostupné v srpnu (v tištěné i online verzi).

Právo pro střední školy


Vydání roku 2019 bylo rozšířeno o procvičovací úlohy, což se setkalo s kladnou odezvou
ze strany vyučujících. Vysledky úloh budou opět přístupné v elektronické sekci e-EDUKO.

Učebnice má udělenu doložku MŠMT č. j. MSMT-22712/2020-18.

Při nákupu 20 či více kusů obdržíte zdarma přístup k elektronické online verzi učebnice, která
bude nově doplněna o krátká motivační videa s experty jednotlivých právních odvětví.

Vydání 2021 je dostupné v tištěné verzi (zde), online učebnice bude k dispozici v září. 

Průvodce světem práva – Bezpečnostně právní činnost

Specializovaná učebnice pro studijní obor 68-42-M/01. Má udělenu doložku MŠMT
č. j. MSMT-22712/2020-34. Vydání 2021 zahrnuje i kapitolu Trestní právo.

Ke každé tištěné knize získáte zdarma elektronickou verzi učebnice, obsahující rovněž prokliky
na zákony a nově také motivační videa a prokliky na obsah dostupný na internetu. (více zde)

Vydání 2021 bude dostupné v srpnu.

Průvodce světem práva – Veřejnosprávní činnost

Učebnice má udělenu doložku MŠMT č. j. MSMT-22712/2020-32.

Ke každé tištěné knize získáte zdarma elektronickou verzi učebnice, obsahující rovněž prokliky
na zákony a nově také motivační videa a prokliky na obsah dostupný na internetu. (více zde)

Vydání 2021 bude dostupné v srpnu.


NOVÉ ELEKTRONICKÉ UČEBNICE

Písemná a elektronická komunikace 1 a 2


Elektronickou online verzi učebnice získáte zdarma ke 20 odebraným
výtiskům.

Tištěné učebnice ve vydání 2020 jsou dostupné (zde a zde),
online verze bude k dispozici během srpna.

DALŠÍ DOSTUPNÉ UČEBNICE BEZ AKTUALIZACÍ
.