Funkce online čtečky Flexibooks

1. NÁVRAT DO KNIHOVNY (tj. na přehled všech pro vás dostupných knih) 2. ZOBRAZENÍ – dvě stránky, jedna stránka nebo kontinuální zobrazení, které umožňuje plynulé rolování
po stránkách, zvětšených na šířku obrazovky.3. POHYB PO STRÁNKÁCH

 

4. OBSAH KNIHY – v okně obsahu se můžete pohybovat posuvníkem vpravo na obrazovce, do vybrané
kapitoly se dostanete po kliknutí na její název. Obsah zmizí po kliknutí na příslušnou ikonu na horní liště.5. ZÁLOŽKY – můžete vytvořit záložky (odkazy na stránky, které jsou pro vás důležité). Odkaz se vytvoří
kliknutím na text „Přidat záložku aktuální stránky“, smaže se po kliknutí na křížek vpravo. Na stránku se
záložkou se dostanete po kliknutí na příslušný řádek v seznamu záložek. 6. MÉDIA
– pokud učebnice obsahuje vložené interaktivní prvky, najdete jejich seznam pod čtvrtou ikonou.

webové odkazy (včetně videí umístěných na internetu)
dokumenty (pro tisk) – otvírají se ve vašem prohlížeči PDF souborů (případně v Excelu)
interaktivní cvičení
videa
  odkaz na jinou stránku v knize

Interaktivní prvky v seznamu je možné filtrovat po kliknutí na příslušnou ikonu (viz obrázek).


7. VLASTNÍ LINK
– do učebnice můžete přidávat vlastní odkazy. Z nabídky lze prozatím využít
přechod na jinou stránku v rámci knihy (předposlední ikona v zeleném rámečku) a vlastní webový odkaz.
Další funkce by měly být doplněny později.8. AKTIVNÍ RÁMCE
– v učebnici jsou definovány aktivní oblasti, které se po kliknutí zvětší v samostatném
okně. Při pohybu myší po stránce jsou vidět jejich světle šedé obrysy. V těchto oknech můžete kreslit. Okno
zavřete kliknutím na křížek vpravo nahoře.9. ODHLÁŠENÍ
– ikonu najdete na stejném místě také v knihovně.  REGISTRACE


AKTIVACE
KNIHY

 

FUNKCE
ONLINE ČTEČKY