Finanční trhy a banky

OBSAH SEMINÁŘE:

 • Peníze, hodnota peněz a inflace.
  Finanční trhy a jejich význam v tržní ekonomice.
  Úrok a úroková sazba.
 • Bankovní systém a centrální banka (s důrazem na fungování ČNB).
 • Monetární politika centrální banky (s důrazem na monetární politiku ČNB).
 • Obchodní banky – podstata fungování, tvorba zisku, základní přehled produktů.
 • Cenné papíry a trhy cenných papírů.
 • Devizové trhy a devizové kurzy.
 • Nobelova cena za ekonomii 2022 (B. Bernanke, D. Diamond, P. Dybvig).
  Stručný obsah: Význam bank a jejich zranitelnost. Velká hospodářská krize – příčiny a poučení.
  (Výzkum nobelistů propojuje a dává do širších souvislostí mnohé z předchozích témat.)


ČASOVÁ DOTACE:
  8 výukových hodin 

LEKTOR:   Ing. Petr Barbora (bližší informace zde)

AKREDITACE:  Seminář je akreditován pod číslem MSMT-846/2023-4-37.