FAQ

1. Jak vzájemně navazují čtyři díly učebnic a cvičebnice?

a) rámcové návaznosti mezi učebnicemi a cvičebnicemi vyjadřují komplety učebnic, které nabízíme v srpnu a v září

b) jednotlivé tituly přesně navazují takto:

Učebnice 1
Učebnice 2
Učebnice 3 Učebnice 4
cv. 1 cv. 9 - základní úlohy cv. 6 cv. 5
cv. 2 - v části management jen základní úlohy cv. 4 cv. 7 cv. 2 - rozšířené úlohy management
cv. 3 - základní úlohy cv. 3 - rozšířené úlohy cv. 8 cv. 9 - rozšířené úlohy

   

2. Pro jakou časovou dotaci je určena učebnice Ekonomika pro SŠ - ekonomická a finanční gramotnost?

Učebnice vychází z dotace 3 h celkové výuky.

3. Jak poznáme, které části učebnic jsou aktualizovány?

V učebnicích je vždy v úvodu uvedeno, co se změnilo proti předchozímu vydání (včetně uvedení čísel stránek).   

Ve cvičebnicích jsou změny vyznačeny v řešení úloh.

4. Můžeme odkoupit řešení, pokud odebereme méně než 20 ks od jednoho titulu?

Řešení úloh jsou poskytována jako služba zákazníkům. Proto o prodeji řešení neuvažujeme.
Řešení také úmyslně nevkládáme do cvičebnic ani učebnic, aby vyučující mohl sám rozhodnout, zda studentům řešení zpřístupní či nikoliv.

5. Jak platit semináře?

V případě, že splňujete podmínky pro účast (viz množstevní výhody), je seminář zdarma. Pokud nikoliv, uhradíte cenu 500 Kč přímo na místě, kde vám bude vydán účetní doklad (a také osvědčení o absolvování semináře).

6. Jak proběhne dodání učebnic?

Dodací lhůta je 10 dnů, učebnice však můžete většinou očekávat 3-5 dnů od objednání. Můžete se také obrátit na vašeho knihkupce s dotazem, zda knihy odebírá, a případně je objednat i jeho prostřednictvím.

Počátkem září provádíme individuální dodávky školám, které si objednaly knihy ve větším množství. Dodací termín také nepřekračuje 10 dnů.

7. Je seminář akreditován?

Ano, od dubna 2011 jsou naše semináře akreditovány MŠMT pod č. j. 18494/2014-1-481.