Ekonomika zdravotnictví

Specializovaný seminář, který vznikl na přání účastníků semináře Zdravotnické právo.

OBSAH SEMINÁŘE:

  • Charakteristika zdravotnictví z pohledu ekonomické teorie 
  • Organizace zdravotnictví v ČR
  • Poskytovatelé zdravotních služeb 
  • Zdravotní pojištění
  • Výdaje na léky a ortopedické pomůcky
  • Mechanismy úhrad zdravotních služeb
  • Perspektivy dalšího vývoje financování zdravotnictví 

ČASOVÁ DOTACE:  8 výukových hodin (45 min) + přestávky

LEKTOR:  JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. (bližší informace zde)

AKREDITACE:  seminář je akreditován pod číslem MSMT-8260/2019-2-270. 

CENA:  za 8 výukových hodin (45 min) + přestávky činí 1 200 Kč. 

Seminář lze hradit z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), tj. z tzv. šablon.
Vhodná varianta šablony: f) Výchova k podnikavosti


TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:

 PRAHA   Čt  13. 2. 2020  9:00–15:30  budova METEOR C (3. patro – OTIDEA), Thámova 681/32, Praha 8 (mapa zde)
 


FORMULÁŘ PRO REGISTRACI:

Odesláním formuláře potvrzuji seznámení se s informacemi o zpracování osobních údajů.
1
Škola:
*
 
2
Jméno, příjmení a titul(y):
*
 
3
Datum narození (nutné pro vydání osvědčení):
*
 
4
E-mail:
*