Ekonomický seminář – seminář na klíč

OBSAH SEMINÁŘE:

PRVNÍ DEN (8 h)

Současný marketing

 • Základní marketingové koncepty (podnikatelské koncepce) a příklady jejich použití v dnešní době
 • Marketingový mix a jeho nástroje v dnešní době
 • Moderní marketingové techniky a příklady jejich použití
 • Digitální komunikační techniky
 • Marketing a sociální sítě, příklady využití ve výuce

Současný management

 • SWOT analýza jako metoda strategického řízení – konkrétní případová studie
 • Přehled personálních činností a jejich současný obsah
 • Nové formy organizačních struktur a organizace práce
 • Time management

Firemní kultura

 • Nástroje firemní kultury
 • Úloha jedince v organizaci
 • Vliv národní kultury na kulturu organizace

Odměňování za práci 

 • Motivace a odměňování pracovníků
 • Mzda, plat, odměny z dohod (jejich přehled
 • Základní, hrubá a čistá mzda
 • Zákonné odvody a důvody jejich vybírání
 • Daň z příjmu fyzických osob, daňové přiznání
 • Nové formy odměňování
 • Péče o zaměstnance, benefity

DRUHÝ DEN (8 h)

Veřejné finance a neziskový sektor národního hospodářství 

 • Systém veřejných financí v České republice
 • Druhy neziskových organizací (přehled, financování)
 • Sociální zabezpečení (systém, zřizovatelé, financování)
 • Zdravotnictví (systém, zřizovatelé, financování)
 • Školství a kultura (systém, zřizovatelé, financování)
 • Životní prostředí (systém, zřizovatelé, financování)
 • Ochrana státu (obrana, bezpečnost, zřizovatelé, financování)
 • Ochrana osobních údajů
 • Kontrola veřejných financí


ČASOVÁ DOTACE: 
16 výukových hodin (45 min) + přestávky

LEKTOR:  Ing. Jana Macháčková (bližší informace zde)

VHODNÁ VARIANTA ŠABLONY:  f) Výchova k podnikavosti

Šablony EU umožňují uspořádat seminář přímo u vás ve škole, a to již pro tři vyučující. Pokud jste menší škola a podmínku tří účastníků nesplňujete, ale o seminář máte zájem, pak se vám pokusíme pomoci. Dejte nám prosíme vědět zvolený seminář a vhodný termín a pokusíme se kontaktovat kolegy ze školy v regionu.

AKREDITACE:  seminář je akreditován pod číslem MSMT-898/2018-1-46 

CENA:  Celková cena semináře na klíč s dotací 16 hodin činí 9 800 Kč a patří tak k nejnižším na trhu.

Navíc od nakladatelství EDUKO obdržíte bonus – učebnice nakladatelství podle vlastního výběru v hodnotě 500 Kč.

TERMÍNY A REZERVACE:

V následujícím kalendáři jsou uvedeny volné termíny lektorky. Vyberte si prosím dva z nich a tyto termíny napište do objednávkového formuláře pod kalendářem. Navrhněte si také vhodný začátek semináře podle vašich potřeb. Poté vás budeme e-mailem kontaktovat a potvrdíme konání semináře.


Odesláním formuláře potvrzuji seznámení se s informacemi o zpracování osobních údajů.
1
Škola:
*
 
2
Objednávající – jméno a příjmení:
*
 
3
Zvolená data semináře – Ekonomický seminář:
*
 
4
Preferovaná doba začátku semináře:
*
 
5
E-mail objednávajícího:
*
 
6

Jména, příjmení, tituly a data narození zájemců o seminář (nutné pro osvědčení) – včetně objednávajícího, pokud se semináře účastní:


*
 
7
Poznámka (pokud nám chcete ještě něco sdělit):