Ekonomické praktikum pro učitele

OBSAH SEMINÁŘE:

  • Pojem management a přehled manažerských činností 
  • Trh práce a moderní formy odměňování 
  • Motivace a odměňování – cena práce
  • Firemní kultura


ČASOVÁ DOTACE:  8 výukových hodin (45 min) + přestávky

LEKTOR:  Ing. Jana Macháčková (bližší informace zde)

VHODNÁ VARIANTA ŠABLONY:  f) Výchova k podnikavosti

AKREDITACE:  seminář je akreditován pod číslem MSMT-22625/2017-1-839

CENA:  za 8 výukových hodin (45 min) + přestávky činí 1 000 Kč.